Europees geld naar Duits-Nederlandse Smart Labs met studententeams

Op donderdag 8 december werd het onderwijsproject Smart Solution Labs in Lingen goedgekeurd. Het besluit werd genomen door de Regionale Stuurgroep EUREGIO van het Europese subsidieprogramma Interreg VI Deutschland-Nederland. De totale investering in het project bedraagt € 2.114.684,30.

De projectpartners zijn WFG Borken, Saxion, Verenigde Maakindustrie Oost Nederland, FH Münster en Westfälische Hochschule Bocholt. In deze Duits-Nederlandse samenwerking worden Smart Labs opgericht, waaraan studenten uit verschillende disciplines, zoals bionica, energie en milieutechnologie aan echte actuele opdrachten van bedrijven uit de regio werken. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan over oplossingen voor materiaalbesparing of duurzame recyclingprocessen voor gebruikte producten. In een mix van Duitse en Nederlandse studenten werken zij samen ideeën uit, presenteren onderzoeksresultaten en problemen en bepalen samen de volgende stappen.

Voor studenten is het een kans om al vroeg in contact te komen met innovatieve bedrijven uit de regio en praktijkervaring op te doen met onderzoeksopdrachten gebaseerd op hedendaagse actualiteiten. Daarnaast zien de projectpartners de Smart Labs als een middel om studenten te binden aan de arbeidsmarkt in het grensgebied om hen op lange termijn in de grensregio te houden. Aan beide kanten van de grens heeft de markt te maken met een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Daarom is het voor het grensgebied belangrijk om een aantrekkelijke arbeidsmarkt beschikbaar te stellen voor net afgestudeerde studenten. Daarnaast profiteren MKB-bedrijven van de onderzoeksresultaten die de studenten zullen aanleveren, omdat zij daar vaak zelf de capaciteiten of middelen niet voor hebben. Het doel is dat studenten hele concrete oplossingen zullen aanleveren. Bovendien is het de bedoeling dat sommige studenten hun samenwerking met het bedrijf – buiten het project om – voortzetten, bijvoorbeeld in het kader van een stage of afstudeeropdracht.

Het belang om grensoverschrijdend samen te werken zit in de verwerking van de taken. Door de verschillende mentaliteiten en benaderingen van beide nationaliteiten vullen de studenten elkaar aan en vormen zij samen een grotere toegevoegde waarde. De studenten nemen immers allemaal de kennis mee die zij vanuit de eigen studie in Nederland of Duitsland hebben opgedaan. Onbekend maakt onbemind en met het beeld dat de arbeidsmarkt stopt aan de grens willen de partners in dit nieuwe Europese project korte metten maken.

De Smart Labs zijn gedurende 8 weken actief. Aan het begin van een Smart Lab krijgen de studenten taken, zoals zelfstandig onderzoek of uitwisselingen met deskundigen. In het verdere verloop van het project werken de studenten aan nieuwe benaderingen voor innovatieve ontwerpen of zelfs aan prototypes. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in de creatieve werkplaatsen van de hogescholen. Het project loopt tot 2026 en zal naar verwachting 120 studenten en 30 MKB-bedrijven aan elkaar verbinden door de oprichting van de Smart Labs.

Het project Smart Solution Labs wordt gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Daarnaast leveren de volgende Interreg-partners een bijdrage: het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Provincie Overijssel aan Nederlandse zijde en het Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klima und Energie NRW aan Duitse zijde.