Euregio’s ontmoeten minister van Europese Zaken Nathanael Liminski

De nieuwe Noordrijn-Westfaalse minister van Europese Zaken, Nathanael Liminski, heeft nu de Nederlands-Duitse Euregio’s uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek in Düsseldorf, waar hij rechtstreeks inging op de belangrijkste kwesties voor de verdere ontwikkeling van de grensoverschrijdende samenwerking.

Directeur-bestuurder Christoph Almering en zijn plaatsvervanger Dinand de Jong waren er namens de EUREGIO (Gronau-Enschede). Zij wisselden met de minister van gedachten over lopende en toekomstige onderwerpen en projecten, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, onderwijs en arbeidsmarkt. “Gelukkig konden we vaststellen dat we grotendeels dezelfde doelen nastreven, bijvoorbeeld op het gebied van de verdere ontwikkeling van fietspaden, vooral ook in het dagelijks en woon-werkverkeer”, meldde Almering na hun terugkeer. Volgens Almering waren de minister van Europese Zaken en de EUREGIO-directie het erover eens dat deze verbindingen, waartoe ook fietssnelwegen en fietsroutes behoren, niet bij de grenzen mogen eindigen, maar samen met het buurland moeten worden ontwikkeld. Het takenpakket op dit gebied varieert van de ontwikkeling van routes tot vragen over CO2-reductie en veiligheidskwesties bij het fietsen.

Ook op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en veiligheid konden Almering en de Jong veel raakvlakken met de deelstaatregering in Düsseldorf vaststellen. Minister Liminski was erg positief over activiteiten zoals het geplande Interreg-project “Euregionale Doorlopende Leerlijn”, waarmee wordt getracht nieuwe grensoverschrijdende onderwijsstructuren tot stand te brengen. Daarbij moeten onder meer taal- en cultuurbarrières worden overwonnen om een gemeenschappelijke arbeidsmarkt zonder belemmeringen tot stand te brengen.

Er was ook overeenstemming over de noodzaak om gezamenlijk een einde te maken aan de uitbuiting van arbeidsmigranten in bepaalde sectoren. De EUREGIO plant hiervoor ook een Interreg-aanvraag, om Nederlandse en Duitse bestuurs- en veiligheidsinstellingen bij elkaar te brengen, die dan gezamenlijk op korte termijn oplossingen tegen de verstoringen en deels criminele activiteiten ontwikkelen. De laatste tijd wordt steeds vaker geconstateerd dat tijdelijke werknemers (vaak uit Oost- en Zuidoost-Europa) tegen lage lonen in Nederland worden tewerkgesteld en aan de andere kant van de grens in Duitsland in soms onwaardige huisvesting worden gehuisvest.

“Het was een bemoedigend gesprek”, zo vat Christoph Almering de ontmoeting in de Düsseldorfse Staatskanselarij samen. “Minister Liminski kent nu al ongelooflijk goed de weg in de meest urgente kwesties van de grensregio’s en we zijn blij dat we in onze deelstaathoofdstad een echte partner voor grensoverschrijdende samenwerking aan onze zijde hebben.”

Kennenlerntermin Min Liminski Euregios_Foto Robin Teller STK NRW