EUREGIO verwelkomt consul-generaal Hannah Tijmes

De Nederlandse consul-generaal in Düsseldorf, Hannah Tijmes, bracht op woensdag 17 januari een werkbezoek aan de EUREGIO in het vergadercentrum Terhaar-sive-Droste op de Nederlands-Duitse grens bij Glanerbrug/Gronau. Tijmes is in augustus 2023 als consul-generaal aangesteld. Tijdens het bezoek kwam het werk van de EUREGIO, het GrensInfoPunt (GIP) en het grensoverschrijdend initiatief van de EUREGIO tegen ondermijning aan bod. Het bezoek werd afgesloten met een gezamenlijke lunch. 

Bij aankomst werd Tijmes verwelkomd door EUREGIO-voorzitter Rob Welten en directeur-bestuurder Christoph Almering. Na een eerste kennismaking kreeg de consul-generaal een introductie over de EUREGIO en haar werkgebieden. Hierbij legde Gerd Reuter, hoofd politiek, de organisatiestructuur en de missie en visie van de EUREGIO uit en vertelde adjunct directeur-bestuurder Dinand de Jong over de strategie EUREGIO 2030. Ook kwam de in voorbereiding zijnde planning van het EUREGIO-kwartier Glanerbrug/Gronau, met onder andere het nieuwe EUREGIO-kantoor, ter sprake. Vervolgens gaven Linda Blom en Herman Lammers uitleg over de werkzaamheden van het GrensInfoPunt. Met het uitgebreide informatieaanbod bereikt het GIP mensen in de vele alledaagse kwesties die het leven aan de grens met zich meebrengt en kunnen hun adviseurs hen hierover kundig adviseren.

Herman Lammers, adviseur bij het GrensInfoPunt, legt uit: “In de dagelijkse praktijk merken we dat de regels soms heel lastig zijn als je grensganger bent. Gelukkig weten veel grensgangers de GrensInfoPunten te vinden en kunnen problemen worden voorkomen”.

Als laatste stond met het belangrijke onderwerp grensoverschrijdende ondermijning een actueel thema op het programma. Samenwerking tussen Nederland en Duitsland is op dit thema urgent aangezien criminelen de voordelen van de (open) grens en de mazen in de wet benutten voor hun criminele doeleinden. De eerste relevante vraag bij grensoverschrijdende samenwerking op dit soort onderwerpen is vaak: “wie is in het buurland verantwoordelijk?”. Door al die partijen aan één tafel bij elkaar te brengen en gezamenlijk acties uit te voeren komt een efficiënte samenwerking van de grond. De EUREGIO doet met het Interreg project ‘Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten’ al goede ervaringen op om daarmee de uitbuiting van arbeidsmigranten tegen te gaan.

Dinand de Jong: “De samenwerking met het consulaat-generaal en ook de Nederlandse ambassade in Berlijn is voor de EUREGIO onmisbaar om daarmee via de diplomatieke weg de samenwerking met Duitse instanties en overheden een extra dimensie te geven. Wij hebben er al goede ervaringen mee om niet alleen via deze weg onderwerpen onder de aandacht te brengen, maar soms ook om alleen al een afspraak te krijgen met een betrokken bewindspersoon”.

V.l.n.r. Linda Blom (afdelingshoofd GrensInfoPunt EUREGIO), Dinand de Jong (adjunct directeur-bestuurder EUREGIO), Rob Welten (voorzitter EUREGIO), Hannah Tijmes (Nederlandse consul-generaal te Düsseldorf), Christoph Almering (directeur-bestuurder EUREGIO), Herman Lammers (adviseur GrensInfoPunt EUREGIO) en Gerd Reuter (hoofd politiek EUREGIO).