EUREGIO sprak deze week met Koning Willem-Alexander en minister Bruins Slot

EUREGIO in gesprek met Koning Willem-Alexander en minister Bruins Slot

Rijssen/Gronau/Enschede, 30.06.2023. Op woensdag 28 juni 2023 had de EUREGIO de gelegenheid Koning Willem-Alexander en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, te informeren over het eerste en oudste samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse gemeenten en over actuele onderwerpen op het gebied van de grensoverschrijdende samenwerking in onze regio. EUREGIO-voorzitter Rob Welten en directeur-bestuurder Christoph Almering waren aanwezig tijdens het werkbezoek aan Rijssen. Directeur-bestuurder Almering benadrukte: “We zijn erg blij dat we belangrijke uitdagingen zoals de versterking van de lokale en Europese democratie met de Koning konden bespreken.”

Samenwerking met Duitsland

Zijne Majesteit de Koning bracht op woensdagmiddag samen met minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een werkbezoek aan de regio Twente. Het werkbezoek stond in het teken van de Regio Deal Twente, grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en weerbaar bestuur. Door gezamenlijke projecten met de EUREGIO en RIEC-Oost Nederland wordt er bijvoorbeeld ingezet op betere bestrijding van criminaliteit die over de grenzen strekt. Het is hierbij noodzakelijk voor de regio Twente om goede contacten met haar Duitse buur te onderhouden om ook op langere termijn in grensoverschrijdend verband te kunnen samenwerken.

Directeur-bestuurder Christoph Almering schetst een beeld van de verschillende thema’s waarop de EUREGIO grensoverschrijdend samenwerkt: “We zetten ons in voor grensoverschrijdende onderwijsinitiatieven, vervoersverbindingen, en natuurlijk ook op het gebied van water. Want bedreigingen zoals overstromingen of toenemende droogte kunnen alleen grensoverschrijdend goed worden aangepakt.”

Kampus Rijssen

Het bezoek startte op Kampus Rijssen, die mede tot stand is gekomen door de Regio Deal Twente. Het is een samenwerkingsverband van overheid, onderwijs, bedrijven en zorginstellingen met vakopleidingen in onder andere de techniek, bouw, logistiek en zorg. Het doel is om jong en oud talent in de regio aan te trekken en te behouden voor de arbeidsmarkt. De Koning en minister Bruins Slot spraken over de waarde van de Regio Deal voor de regio Twente en de samenwerking binnen de regio en met Duitsland. Ook kregen ze een rondleiding en gingen ze uitgebreid in gesprek met studenten.

Regio Deals

Met Regio Deals werken rijk en regio samen om het leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verbeteren. Binnen de Regio Deal Twente zetten overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen zich samen in om de regionale opgaven het hoofd te bieden. Versterken van technologische kracht van Twente, de arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat en de ontwikkeling naar een circulaire economie staan in de Regio Deal centraal.

Belangrijk thema veiligheid

Het bezoek werd voortgezet op het gemeentehuis van Rijssen-Holten. Hier volgde een gesprek over persoonlijke veiligheid en kwetsbaarheden binnen overheidsorganisaties door ondermijning: actuele onderwerpen die na aan het hart van alle betrokkenen liggen. Met een aantal Twentse burgemeesters, gemeentesecretarissen, Openbaar Ministerie, het RIEC en een afvaardiging van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur kwamen onderwerpen als de impact van verruwing en polarisatie en de aanpak van ondermijnende invloeden ter sprake. Het Netwerk Weerbaar Bestuur zet zich in voor een openbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer kunnen uitoefenen, en levert daarmee een bijdrage aan een weerbare democratie.
De dag werd afgesloten met een informeel gesprek om na te praten en werd door de betrokkenen als een succes ervaren.

Christoph Almering licht toe: „We zien met grote bezorgdheid dat er met name in het grensgebied structuren ontstaan als het gaat om ondermijning. Dit is een verontrustende ontwikkeling. Criminele organisaties maken gebruik van de grenssituatie. Wij erkennen het gevaar van een almaar groeiende onderwereld die niet schroomt voor agressie en intimidatie van burgers en bestuurders.” Almering: “Als EUREGIO werken wij nu samen met onze Nederlandse en Duitse partners aan een grensoverschrijdend project om ondermijnende criminaliteit in onze grensregio te bestrijden. Voor ons is het belangrijk juist onze gemeenten, die op het lokale niveau worstelen met georganiseerde criminaliteit die zich vervlecht met de bovenwereld, te ondersteunen met een grensoverschrijdende Nederlands-Duitse aanpak.”

EUREGIO-voorzitter Rob Welten, tevens burgemeester van Haaksbergen, en directeur-bestuurder Christoph Almering samen met vertegenwoordigers van Twente Board aan tafel met Koning Willem-Alexander en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot (©Twente Board).