EUREGIO-Raadsvergadering in Hengelo

Steun voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van duurzaamheid en innovatie

De EUREGIO-Raad komt drie keer per jaar bijeen in een Nederlandse of Duitse aangesloten gemeente. Op vrijdag 16 juni 2023 kwam de EUREGIO-Raad bijeen in het stadhuis van Hengelo.

Bij deze gelegenheid presenteerde Frank Siebelt van Twence de samenwerking op het gebied van afvalverwerking. Twence, bestaande uit 15 aandeelhoudende gemeenten uit de regio’s Twente en Achterhoek, werkt grensoverschrijdend samen met partners in Münster en Osnabrück. Op het gebied van duurzaamheid voorkomt de samenwerking transport over grote afstanden in afvalbeheer. Het doel is om recycling en verwerking van afval in de regio te houden, waarbij het niet uitmaakt dat een landsgrens door de aanvoerregio loopt.
In samenwerking met de afvalverwerkingsbedrijven van de Stadt Münster (awm) worden sinds 2018 sorteerresiduen uit de restafvalverwerkingsinstallatie van awm in Nederland gerecycled. Omgekeerd wordt een deel van het bioafval uit Nederland verwerkt tot biogas en compost in recyclinginstallaties in Münster. Uitgangspunt van deze grensoverschrijdende samenwerking is een overeenkomst tussen de Stadt Münster en Nederlandse gemeenten voor publiekrechtelijke samenwerking op het gebied van afvalbeheer.
De overeenkomst van Twence met de Stadt Osnabrück en het Landkreis Osnabrück is recenter en is begin 2023 van start gegaan. De basis voor beide samenwerkingen is het Verdrag van Anholt, dat openbare instellingen in staat stelt om over de grens samen te werken.

Duurzame regionale oplossingen mogelijk maken

Na een levendige uitwisseling naar aanleiding van de presentatie nam de EUREGIO-Raad unaniem het volgende besluit: “De EUREGIO-Raad neemt met verbazing kennis van het rapport van het bedrijf Twence over de bestaande beperkingen als gevolg van nationale regelgeving. De EUREGIO-Raad bevestigt dat gemeentelijke samenwerking in het kader van het Verdrag van Anholt zonder grensbelemmeringen mogelijk moet zijn. In dit opzicht ondersteunt de EUREGIO het streven van de aangesloten gemeenten om ook op dit gebied een grenzeloze samenwerking zonder belemmeringen te waarborgen en een duurzame grensoverschrijdende circulaire economie, innovatiebevordering en afvalverwerking te garanderen. Publiekrechtelijke samenwerking tussen de Twence-gemeenten en Duitse lidgemeenten moet op basis van het Verdrag van Anholt mogelijk zijn en daarvoor moeten de wettelijke randvoorwaarden aan beide zijden van de grens gecreëerd worden.“

EUREGIO-Raad neemt afscheid van Rob Welten

Voor Rob Welten was het de laatste vergadering in zijn functie als voorzitter van de EUREGIO-Raad. Daarom nam zijn plaatsvervanger Joost van Oostrum namens de Raad op passende wijze afscheid van hem. Zijn officiële afscheid als voorzitter van de EUREGIO vindt plaats in januari 2024 tijdens het Algemeen bestuur.

Opvolging op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling

De EUREGIO-Raad bevestigde tijdens de vergadering ook unaniem de benoeming van Hendrik Kettler (Stadt Osnabrück) tot opvolger van Cornelia Pabst als lid van de commissie “MOZER – Maatschappelijke Ontwikkeling”.

Plv. voorzitter Joost van Oostrum neemt uit naam van de EUREGIO-Raad afscheid van voorzitter Rob Welten. Voor Rob Welten was het de laatste EUREGIO-Raadsvergadering als voorzitter. Zijn officiële afscheid als voorzitter van de EUREGIO vindt in het Algemeen bestuur begin 2024 plaats.