EUREGIO-Raad vergadert in „Friedensstadt“ Osnabrück

De EUREGIO-Raad van het grensoverschrijdend samenwerkingsverband komt drie keer per jaar bij elkaar in een Nederlandse of Duitse aangesloten gemeente.

Agenda en begeleidend programma in context van vredesjaar

Osnabrück, 31-03-2023. Voorafgaand aan de vergadering heette eerste stadsbestuurder Wolfgang Beckerman de aanwezigen welkom in de Vredeszaal. In het kader van het 375e jubileum van de Vrede van Westfalen werd de raadsvergadering gevolgd door een historische rondleiding door het stadhuis van Osnabrück voor de Nederlandse en Duitse gasten en een drankje en hapje in het Felix Nussbaum Huis.

Op de agenda van de EUREGIO-Raad stonden ook de gezamenlijke vieringen van vrijheid en democratie van de provincie Overijssel en Gemeente Münster, alsmede een terugblik op de gezamenlijke vredesketen van de steden Osnabrück en Münster van afgelopen februari.

Actuele onderwerpen geagendeerd: klimaat en lokale democratie

Actuele mondiale vraagstukken zoals klimaat en water raken ook de EUREGIO op regionaal-lokaal niveau. Harold Bolk van het waterschap Rijn en IJssel presenteerde de samenwerking en de resultaten van het INTERREG V-project “Waterrobuuste Steden“.

Op de agenda stonden ook de plannen voor de komende bijeenkomst van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft (DNG) in samenwerking met de EUREGIO en de Stichting 3e Berkelcompagnie

op 12 mei. De conferentie zal gaan over de vergelijking van de lokale democratie in Nederland en Noordrijn-Westfalen en heeft naast het vergelijken van de systemen als doel om perspectieven te ontwikkelen voor de huidige politieke discussie. Er zal worden gekeken naar kiesdrempels, versnippering in gemeenteraden en ervaringen met de verkiezing of benoeming door de koning van burgemeesters.

EUREGIO Youth Lab “Rijden in het buurland“

Ook werd de EUREGIO-Raad geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen bij EUREGIO Youth. Bij EUREGIO Youth houden jongeren tussen 16 en 25 jaar zich bezig met vragen die gerelateerd zijn aan de grensregio en die hun leven direct beïnvloeden. Het Youth Lab “Rijden in het buurland” houdt zich bijvoorbeeld bezig met problemen waarmee jongeren in de grensregio worden geconfronteerd als ze in het buurland rijden. Zo is het momenteel niet mogelijk om tijdens de rijopleiding de grens over te steken en ontbreekt het jongeren mede daardoor aan kennis en ervaring over de verkeersregels in het buurland. Om deze beperkingen op de mobiliteit van jongeren in de regio weg te nemen, zou de regelgeving moeten worden aangepast.

EUREGIO Youth Contest 2023

In de eerste week van juni vindt de EUREGIO Youth Contest (in andere jaren bekend onder de naam Youth Battle) plaats in Osabrück. De Youth Contest 2023 wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Osnabrück, in het kader van het jubileum van de Vrede van Westfalen. Er zal ook dit jaar weer een idee van jongeren worden uitgekozen dat een bijdrage levert aan het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking. Het winnende idee wordt vervolgens in een nieuw Youth Lab gerealiseerd. De leden van de EUREGIO-Raad werden opgeroepen om in hun gemeenten alvast reclame te maken voor de EUREGIO Youth Contest.

230331 EUREGIO Rat Osnabrück ©EUREGIO

De EUREGIO-Raad is op 31 maart in het historisch stadshuis van Osnabrück bij elkaar gekomen. ©EUREGIO