EUREGIO-Raad neemt resolutie aan over de mogelijkheid van een goederencorridor ‘noordtak’ door de EUREGIO via Twente en de Achterhoek

Op 25 maart heeft de EUREGIO-Raad digitaal vergaderd. Het Nederlands-Duits parlement overlegt drie keer per jaar over grensoverschrijdende samenwerking in de EUREGIO.

De EUREGIO-Raad heeft zich met een resolutie ertegen uitgesproken dat de regering in Den Haag zich beraadt over een mogelijke noordelijke aftakking van de Betuweroute, ook bekend als de ‘Noordtak’, zonder de betrokken regio’s en gemeenten in de Achterhoek en Twente bij het besluitvormingsproces te betrekken.

Ook wordt de Nederlandse regering opgeroepen de resultaten van het lopende onderzoek in het kader van de ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040 naar mogelijke varianten voor de routering van het goederenspoor naar Noordoost-Europa af te wachten, alvorens verdere stappen genomen worden. De achtergrond hiervan is de aanzienlijke impact die deze volledig nieuwe goederenspoorverbinding zou hebben op de ruimtelijke ontwikkeling van de Achterhoek en Zuidoost-Twente. Dit zou ook gevolgen hebben voor het spoorwegnet en het plaatselijk personenvervoer in het gehele EUREGIO-gebied.

Directeur-bestuurder Christoph Almering licht toe: “Als er een besluit wordt genomen ten gunste van een noordelijke tak van de zogenaamde Betuweroute, moeten de standpunten van de betrokken regio’s van tevoren worden gehoord. Zo’n belangrijke beslissing voor of tegen een nieuwe goederenverbinding met name naar Oost-Europa en Scandinavië via de EUREGIO vereist een solide onderbouwing. Grondig voorbereidend werk en degelijke cijfers moeten aantonen wat de toegevoegde waarde op lange termijn van een dergelijke route voor de regio zou zijn”.

“EUREGIADE“ – Sport grenzeloos

Professor Roland Naul van het Willibald Gebhardt Instituut in Münster  presenteerde de EUREGIO-Raad de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar de organisatie van een EUREGIO-breed sportevenement, de EUREGIADE. De haalbaarheidsstudie is gefinancierd door het INTERREG-kaderproject voor kleine projecten.

In het kader van dit haalbaarheidsonderzoek heeft een team onder leiding van de Europese Academie voor Sport in Bocholt onderzocht of en in welke vorm de organisatie van een groot sportevenement op euregionaal niveau met een begeleidend cultureel programma mogelijk zou zijn. Daartoe konden de EUREGIO-gemeenten een enquête invullen en zijn mogelijke plannings- en uitvoeringsscenario’s ontwikkeld.

De studie komt tot de conclusie dat een EUREGIADE met de steun van de bij de EUREGIO aangesloten gemeenten goed haalbaar zou zijn. Een belangrijke meerwaarde van een dergelijk grensoverschrijdend sportevenement zou zijn dat het burgers inspireert tot “grenzeloze” sociaal-culturele ontmoetingen.

De leden van de EUREGIO-Raad hebben zich uitgesproken voor ondersteuning van de organisatie van de EUREGIADE en voor het creëren van draagvlak voor het grensoverschrijdende sportevenement in hun gemeenten.

Nieuwe leden voor het Dagelijks bestuur en de commissie “MOZER – Maatschappelijke ontwikkeling“ van de EUREGIO

 Als opvolger van Theo Bovens heeft de EUREGIO-Raad unaniem Roelof Bleker, burgemeester van Enschede, tot lid van het Dagelijks bestuur benoemd. Ook werd de benoeming van Maria Lindemann, burgemeester van de gemeente Spelle, tot lid van de commissie “MOZER – Maatschappelijke ontwikkeling” bevestigd.

Grensoverschrijdende kleine projecten

Ook de INTERREG kleinprojecten (tot € 25.000 subsidie) stonden op de agenda van de EUREGIO-Raadsvergadering. In de afgelopen vijf jaar hebben in totaal 454 miniprojecten (tot € 1.000 subsidie) en 92 kleine projecten subsidie mede vanuit Brussel ontvangen.

Gütertransport Canva