EUREGIO-Raad komt digitaal bijeen

Gronau, 23 november 2020

Vanwege corona moest de EUREGIO-Raad dit jaar voor de derde keer digitaal (per noodbesluit) vergaderen. Ook de laatste bijeenkomst op 20 november heeft echter laten zien dat, ook al zijn persoonlijke ontmoetingen op dit moment meestal niet mogelijk, de pandemie het grensoverschrijdende leven niet in de weg hoeft te staan. Verschillende Nederlands-Duitse initiatieven stonden op de agenda van de EUREGIO-Raad.

Waterstof

In het EUREGIO-gebied is er momenteel veel aandacht voor het thema waterstof. Op dit moment zijn er onder andere in de Kreis Steinfurt aanzienlijke inspanningen om het thema vooruit te helpen (onder meer via de “Energieland2050 e. V.” van de Kreis), terwijl dit en volgend jaar onder het label “EUREGIO Business Network Event” een Nederlands-Duitse reeks evenementen wordt uitgevoerd.

Het EUREGIO-kantoor staat momenteel in nauw contact met IHK Nord-Westfalen en Bezirksregierung Münster om na te gaan hoe de activiteiten het meest efficiënt en grensoverschrijdend kunnen worden gecoördineerd. Bij deze planning zijn verschillende partners en belanghebbenden (ontwikkelingsmaatschappijen uit Duitsland en Nederland, universiteiten, etc.) betrokken. Reeds op korte termijn wordt een web-based platform gecreëerd waarop aanbieders en gebruikers zich kunnen registreren en informatie kunnen uitwisselen.

Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO, licht toe: “Natuurlijk is waterstof op dit moment absoluut een belangrijk thema. Maar we zullen er ook voor zorgen dat niet de fout wordt gemaakt om waterstof te zien als hét wondermiddel op het gebied van energie en duurzaamheid. In de EUREGIO-gremia zullen we nog verder bespreken – ook op politiek niveau- hoe we het onderwerp in de toekomst zullen ondersteunen en helpen vormgeven. Op dit moment is het goed dat we het op de agenda hebben staan en dat we er nu al concreet mee bezig zijn.”

Na het uur nul

Verder heeft de EUREGIO-Raad onder andere de INTERREG-financiering van maximaal 25.000 euro voor het kleinproject “Na het uur nul – vijanden worden partners” goedgekeurd. In dit project onderzoeken leerlingen van verschillende Nederlandse en Duitse scholen in de EUREGIO het toenaderingsproces na afloop van de Tweede wereldoorlog. Hoe gingen de voormalige vijanden met elkaar om in de directe naoorlogse periode en in de jaren vijftig en zestig? Hoe vond de uitwisseling en het contact plaats in het dagelijks leven? Hoe zijn vijanden partners en misschien vrienden geworden? De scholieren uit de midden- en bovenbouw praten met tijdgetuigen en maken zich verschillende interview- en mediatechnieken eigen. Scholen uit Bocholt, Aalten, Enschede en Venlo nemen deel aan het project.

Op de website https://www.euregio-history.net/nl staat meer informatie over “Na het uur nul – vijanden worden partners”.

Nieuwe leden Dagelijks bestuur

De EUREGIO-Raad heeft in zijn vergadering nieuwe leden van het Dagelijks bestuur benoemd. Zo werden Maarten Offinga (burgemeester van Hardenberg) en Martin Sommer (Landrat van de Kreis Steinfurt) gekozen in het bestuur van de EUREGIO.