EUREGIO-raad bijeen in het nieuwe LernWerk in Bocholt

Op 21 juni 2024 heeft de EUREGIO-raad tijdens zijn vergadering in Bocholt veel ruimte besteed aan het actuele thema windenergie. Na een vakinhoudelijke lezing door Aafke Volkers (Vattenfall) en Alexandra Busse (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e.V.) spraken de raadsleden over de gevolgen van het windenergiebeleid in een grensoverschrijdende context.

Vooruitgang bij grensoverschrijdende coördinatie van windenergie

In de EUREGIO-raadsvergadering in Bocholt stond het thema windenergie en de grensoverschrijdende afstemming tussen Duitsland en Nederland centraal. Twee vakinhoudelijke lezingen van Aafke Volkers (Vattenfall) en Alexandra Busse (Landesverband Erneuerbare Energien NRW) belichtten de uitdagingen en verschillen in het windenergiebeleid van beide landen. Een belangrijk punt van de discussie was de eis voor gelijke rechten voor Nederlandse burgers bij de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen windenergieprojecten, vergelijkbaar met de mogelijkheden in Duitsland. Bovendien werd benadrukt dat zowel Duitse als Nederlandse wetten in overweging moeten worden genomen om eerlijke en transparante procedures te waarborgen. Er werd voorgesteld om de financiële deelnamemogelijkheden voor burgers van beide landen te verbeteren en de communicatie over de windenergieprojecten te intensiveren. De EUREGIO zal als platform voor dialoog blijven dienen en de ontwikkelingen op haar website documenteren.

Joris Bengevoord, EUREGIO-voorzitter en burgemeester van de gemeente Winterswijk: “Windenergie langs de grens is een onderwerp dat op dit moment veel mensen bezighoudt. De grote publieke belangstelling in de raadzaal en het burgerlijke engagement verheugen mij zeer. Dit is een sterk teken van democratie en toont aan hoe belangrijk het is om samen oplossingen te vinden die zowel de klimaatbescherming als de gerechtvaardigde belangen van de burgers recht doen. Omdat wetten en systemen daarbij verschillen is goede en zorgvuldige communicatie noodzakelijk. EUREGIO geeft geen vergunningen uit, maar kan wel helpen om die verschillen goed uit te leggen.”

Voor meer informatie kunt u hier de presentaties van de beide sprekers bekijken Vakinhoudelijke Presentaties Windenergie.

Onderzoek naar de invoering van een EUREGIO-ticket

Een ander belangrijk onderwerp van de EUREGIO-raadsvergadering in Bocholt was de mogelijke invoering van een EUREGIO-ticket. Raadslid van de gemeente Enschede, Ton ten Vergert, wees erop dat deze week in Twente wordt gediscussieerd over de uitbreiding van het Deutschlandticket, dat momenteel vanaf Enschede en Hengelo geldt. Hij stelde voor om een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van een EUREGIO-ticket. Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO, voegde daaraan toe dat er in het Maas-Rijn-gebied al soortgelijke initiatieven bestaan en dat het secretariaat zal onderzoeken of een pilotproject in samenwerking met de Deutsche Bahn mogelijk is. De technische implementatie is echter complex. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepresenteerd tijdens de volgende EUREGIO-raadsvergadering.

Mentoren-model van EUREGIO Youth unaniem goedgekeurd

Tijdens de EUREGIO-raadsvergadering in Bocholt is unaniem een mentoren-model voor EUREGIO Youth goedgekeurd. Dit model voorziet erin dat voor elk van de zeven themaclusters, te weten veiligheid, gezondheid, politiek en bestuur, vrijetijdseconomie, infrastructuur, economie, cultuur en sport, zowel een Duitse als een Nederlandse mentor als aanspreekpunt voor de jonge leden van EUREGIO Youth uit de gelederen van de raadsleden wordt gevonden. Het doel van het model is om jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen ervaren aanspreekpunten ter beschikking te stellen. Enkele mentorschappen zijn al ingevuld en het initiatief werd unaniem goedgekeurd door de raad.

Nieuwe benoemingen uit Twente, Münster en Kreis Steinfurt in de EUREGIO-commissies

De EUREGIO-raad heeft de benoeming van Udo Schneiders (Kreis Steinfurt) en Thomas Köhler (Stadt Münster) voor de deelregio Noordrijn-Westfalen tot nieuwe leden van de EUREGIO-commissie „Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling” bevestigd, evenals voor de aangesloten Twentse gemeenten de benoeming van Ed van ’t Erve (gemeente Enschede) tot plaatsvervangend lid van dezelfde commissie.

De EUREGIO-raad is het politieke orgaan van de EUREGIO. De in de EUREGIO-raad vertegenwoordigde partijen vormen grensoverschrijdende fracties. De raad telt 84 stemgerechtigde leden. Daarvan komen er 42 uit Nederland en 42 uit Duitsland. De leden worden benoemd op basis van een politiek-regionale verdeelsleutel. Meer informatie over de EUREGIO-raad vindt u hier.