EUREGIO Big Data-analyse 2021

In het kader van de Strategie EUREGIO 2030 heeft de EUREGIO in samenwerking met de Eems Dollard Regio een Big Data zoekwoordenanalyse laten uitvoeren van het bedrijf Trendata op de vier themagebieden “Duurzame ruimtelijke ontwikkeling”, “Economie en arbeidsmarkt”, “Maatschappelijke ontwikkeling” en “Algemeen”.

Op basis van de aangeleverde zoekwoorden voor de analyse binnen de vier themavelden en hun subcategorieën heeft het onderzoeksbureau in juni twee interactieve plug & play-dashboards opgeleverd. Hierin is te achterhalen welke zoekwoorden Duitsers in Google intikken m.b.t. de themavelden in relatie met Nederland, de zoekvolumes en de trends in de afgelopen vier jaar. Andersom hetzelfde voor het Nederlandse zoekgedrag in relatie met buurland Duitsland. Deze dashboards geven een daadwerkelijk inzicht in de zoekvraag vanuit de beide markten en wordt door de Euregio’s gebruikt om hier beter op in te spelen.

EUREGIO Trendata analyse 2021