“Drinkbare Vechte”: Wandeling zet grensoverschrijdende samenwerking in de focus

Op de grens werd een moment stilgestaan bij de grensmeander. Een prachtig voorbeeld van de kracht van internationale samenwerking. Het doel van het project was de Vecht rond de landgrens  zoveel mogelijk te herstellen tot de levendige natuurlijke laaglandrivier die ze ooit was. Een rivier met ruimte voor waterberging(vasthouden van water in bergingsgebieden), met een hoge waterkwaliteit en met ruimte voor de natuur.  Li An vond het mooi om te zien dat grensverbindende samenwerking heeft geleid tot de grensmeander.

Het district Grafschaft Bentheim en het Waterschap Vechtstromen werken ook al meer dan tien jaar samen in het kader van het “grensoverschrijdend platform voor regionaal waterbeheer”, afgekort GPRW. De Landkreise Borken en Steinfurt en het Waterschap Rijn en IJssel nemen ook deel aan dit platform. Naast de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water is de grensoverschrijdende samenwerking de laatste jaren steeds meer gericht op aanpassing aan de klimaatverandering – bijvoorbeeld bij hevige regenval of langdurige droogte. “Met het oog op de positieve ervaringen van de afgelopen jaren en de toekomstige uitdagingen heeft het provinciebestuur onlangs besloten om de samenwerking in het GPRW met nog eens vier jaar te verlengen,” meldde Kiehl. Hij benadrukte dat de provincie profiteert van de uitwisseling met Nederland, omdat de Nederlanders veel zaken op een zeer pragmatische manier benaderen in de vorm van voorbeeldprojecten.

Over de wandeling “Drinkbare Vechte“

Onder het motto ‘De drinkbare Vecht’ wandelt Li An vanaf de bron van de Vecht naar de monding. Dit doet ze om aandacht te vragen voor het verbeteren van waterkwaliteit. De wandeling staat in het teken van dialoog en ontmoetingen. Ontmoetingen met bewoners, schoolklassen, vissers, boeren, bestuurders. Iedereen met een hart voor de Vecht is uitgenodigd om een stuk met Li An mee te lopen. Na ongeveer 180 kilometer eindigt de rivierwandeling voor Li An Phoa volgende week vrijdag bij Zwolle.

Op haar laatste wandeletappe door Grafschaft Bentheim, die begon bij de Vechte in Laar, werd ecologe Li An Phoa (8e van links) vergezeld door onder andere eerste districtraadslid Dr. Michael Kiehl (3e van links) en Watergraaf Stefan Kuks (7e van links).