Digitale gegevensuitwisseling kan het leven van patiënten redden

ZorgNet Oost, MST Enschede, Kreis Borken, Enovation, Ambulancezorg Nederland en Bureau Acute Zorg Euregio verbeteren de grensoverschrijdende patiëntenzorg door een digitale vooraankondiging van Duitse ambulances aan het Medisch Spectrum Twente in Enschede.

Om de informatievoorziening over de situatie van een patiënt die naar de Spoedeisende Hulp wordt gebracht te verbeteren, onderzochten de deelnemende partners hoe bestaande werkwijzen kunnen worden gedigitaliseerd. Het project, dat door een Interreg-subsidie werd gefinancierd, werd met succes afgesloten en begeleidt door het regionale programmamanagement van Interreg in Gronau. Duitse ambulances kunnen nu patiëntgegevens digitaal en over de grens heen verzenden naar het MST in Enschede.

Sinds enkele jaren bestaat er een zeer goede grensoverschrijdende samenwerking tussen de reddingsdienst van de Kreis Borken en de ziekenhuizen in het grensgebied. De Duitse reddingsdienst verleent ondersteuning in Nederland als er op dat moment niet onmiddellijk een Nederlandse ambulance beschikbaar is. Daarnaast brengt de Duitse ambulancedienst Nederlandse en Duitse patiënten naar het ziekenhuis in de buurt, vaak in Nederland. Om de beste patiëntenzorg te garanderen, was er de wens om de communicatie tijdens het vervoer te verbeteren.

Onder leiding van Bureau Acute Zorg Euregio hebben de projectpartners onderzocht hoe deze verbetering kan worden bereikt. Een projectteam met Duits en Nederlands personeel onderzocht hoe de Duitse IT-omgeving technisch vertaald kon worden naar de Nederlandse IT-infrastructuur om het bericht correct te kunnen verzenden en ontvangen. Om de taalbarrières te verkleinen, wordt eveneens het protocol van de Duitse hulpdienst automatisch in het Nederlands vertaald.

Nu de digitale vooraankondiging operationeel is, beschikt de acute zorg in de grensstreek over een snelle informatievoorziening voor het MST-ziekenhuis. De ervaringen en kennis zullen ter beschikking worden gesteld, zodat de andere Nederlandse ziekenhuizen er ook gebruik van kunnen maken.

Bron: Kreis Borken