Deelstaat Noordrijn-Westfalen eert Nederlands-Duits brandweerproject “CrossFire”

De deelstaat Noordrijn-Westfalen bevordert de samenwerking tussen gemeenten. Uit 75 aanvragen zijn nu in Düsseldorf vijf bijzonder innovatieve projecten gehonoreerd die navolging verdienen. Ook de stad Bocholt behoort tot de prijswinnaars.

Het project “CrossFire”, dat onder meer de bouw van een Duits-Nederlandse brandweerkazerne samen met de gemeente Aalten en daarmee de versterking van de grensoverschrijdende brandbeveiliging behelst, kreeg de speciale prijs in de categorie “Intergemeentelijke samenwerking bij crisisbeheersing”.

De burgemeester van Bocholt, Thomas Kerkhoff, en het hoofd van de brandweer van Bocholt, Thomas Deckers, namen de prijs van 10.000 euro persoonlijk in ontvangst uit handen van staatssecretaris dr. Jan Heinisch. Ook aanwezig: de burgemeester van Aalten Anton Stapelkamp en de Nederlandse coördinator Jan van Veldhuizen, alsmede Frederik Schütte van het begeleidende ingenieursbureau antwortING. “Bocholt en Aalten zijn verheugd over de waardering van dit goede, grensoverschrijdende project”, merkten Kerkhoff en Stapelkamp eensgezind op. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden.

Eerder had de speciale vertegenwoordiger voor intergemeentelijke samenwerking, Thomas Hunsteger-Petermann OB (burgemeester in ruste), in zijn toespraak de bijdrage van Bocholt-Aalten geprezen. “CrossFire” is gebaseerd op een intergemeentelijke, grensoverschrijdende samenwerking tussen de steden Bocholt en Aalten (NL) – geconsolideerd door een publiekrechtelijke overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking, die sinds 2004 wordt toegepast.

In 2018 werd het projectinitiatief “CrossFire” opgestart door de brandweer van Bocholt. Dit houdt in dat de haalbaarheid wordt onderzocht van de bouw van een gemeenschappelijke intercommunautaire en internationale brandweerkazerne. De twee brandweerkazernes Suderwick en Dinxperlo liggen op slechts 2,3 km rijafstand van elkaar. Samen met een werkgroep met leden van de steden Bocholt en Aalten, de brandweer van Bocholt, de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en het ingenieursbureau antwortING werd het project verder uitgewerkt. Niet alleen het projectconsortium, maar ook veel andere belanghebbenden zien een gezamenlijke locatie van de brandweer en de Feuerwehr als een innovatieve oplossing om aanzienlijke veiligheidsvoordelen voor de grensregio te creëren en tegelijkertijd de Europese gedachte uit te dragen. Verschillende werkgroepen en een stuurgroep werken momenteel verder aan dit project met het oog op de verwezenlijking ervan.

“Ik ben zeer verheugd over deze bijzondere onderscheiding, die tegelijkertijd ook een waardering betekent voor ons jarenlange gezamenlijke werk. Het project “CrossFire” verbindt uiteindelijk niet alleen de intercommunautaire maar ook de Europese gedachte met de buitenwereld. We gaan nu actief de volgende stappen zetten”, zegt brandweercommandant Thomas Deckers van Bocholt. Op 9 april komen de brandweereenheden van Suderwick en Dinxperlo bijeen om de huidige resultaten van de werkgroepen samen te vatten en te bespreken. Deckers: “Daarna is het de bedoeling het werk in de groepen voort te zetten. Bovendien zullen we in de nabije toekomst ook de locatiekwestie aanpakken.”

3 van de 5 prijzen gaan naar het Münsterland

In totaal werden prijzen uitgereikt in 5 categorieën. Naast het gezamenlijke project Bocholt-Aalten werden nog twee andere initiatieven uit de regio Münsterland bekroond. Een daarvan is de “Nacht der Ausbildung” in Kreis Borken. Dit is een gezamenlijk project van alle 17 gemeenten in Kreis Borken en de ontwikkelingsmaatschappij voor Kreis Borken. Kreis Coesfeld heeft een prijs gekregen voor het project met de titel “Coesfeld 12.0”. Hieraan ligt een intergemeentelijke digitaliseringsstrategie voor Kreis Coesfeld ten grondslag.

“Dit laat zien: In de regio Münsterland is oplossingsgericht en netwerkdenken tussen de gemeenten duidelijk zichtbaar”, zegt de burgemeester van Bocholt, Thomas Kerkhoff, verheugd.

In totaal werden 75 projecten ingediend. “Zij weerspiegelen een hele rijkdom aan creatieve ideeën die de intergemeentelijke samenwerking vormen. Saamhorigheid zorgt voor kracht. Dit principe geldt ook voor de toekenning van de staatsprijs voor innovatieve intergemeentelijke samenwerking in Noordrijn-Westfalen. Want als verschillende partners het eens zijn, kunnen projecten snel, gemakkelijk en kosteneffectief worden uitgevoerd,” benadrukt Ina Scharrenbach, de minister die verantwoordelijk is voor Binnenlandse Zaken, Gemeentezaken, Bouwen en Gelijkheid.

De staatsprijs voor innovatieve intergemeentelijke samenwerking in Noordrijn-Westfalen wordt uitsluitend toegekend aan projecten waarbij ten minste twee gemeentelijke samenwerkingspartners betrokken zijn.

Bron: Stadt Bocholt

CrossFire Auszeichnung Land NRW 1 © Stadt Bocholt

De delegaties uit Bocholt en Aalten zijn verheugd over de onderscheiding van de deelstaat voor het grensoverschrijdende project “CrossFire”. Staatssecretaris dr. Jan Heinisch (l.) reikte de prijs uit. © Stad Bocholt