COVID-19 Update – 25 juni 2021

Op 26 juni treden in Nederland verregaande versoepelingen in kracht. Alleen de afstandsregel van 1,5 meter en de algemene hygiënevoorschriften blijven dan nog als centrale regels over. Dit betekent dat stap 4 van het stappenplan voor geleidelijke openstelling binnen de pandemie in Nederland van kracht wordt.

Hierdoor vervalt ook grotendeels de verplichting om een mondkapje te dragen. Alleen wanneer afstand houden niet mogelijk is, blijft de mondkapjesplicht gelden, zoals in het openbaar vervoer.

Evenementen waarbij de afstand niet kan worden aangehouden, zijn toegestaan indien een bewijs van een negatieve test, herstel of vaccinatie kan worden overgelegd. Daartoe behoren bijvoorbeeld festivals of sportevenementen.

Bovendien zullen vanaf 30 juni 2021 onder bepaalde voorwaarden verdere evenementen worden toegestaan waarvoor een vergunning is vereist.

Ondanks de aanzienlijke daling van het aantal besmette personen en de stijging van het aantal gevaccineerde personen, wijst de Nederlandse regering erop dat de pandemie nog niet voorbij is.

Nederland wordt door het Duitse Robert-Koch-Instituut (vergelijkbaar met het RIVM) nog steeds als risicogebied aangemerkt. De enige uitzonderingen zijn de provincies Groningen, Zeeland en Friesland. Vanuit Duits perspectief worden deze sinds 20 juni niet langer als risicogebieden beschouwd. De eerdere inreisbeperkingen vanuit Nederland blijven dus ongewijzigd, met uitzondering van deze drie provincies.

Voor grensgangers en het kleine grensverkeer gelden daarbij uitzonderingen. Hier leest u meer over onder het kopje “Wat geldt bij binnenkomst in Duitsland?” op de website van de GrensInfoPunten.

Bovendien zijn in Nedersaksen sinds maandag (21 juni 2021) aanzienlijke versoepelingen van kracht voor Landkreise en districtsvrije steden met een stabiele incidentie van minder dan 10. In deze regio’s zijn bijvoorbeeld stadswandelingen weer zonder beperking toegestaan. Ook bijeenkomsten met meer dan 25 personen binnenshuis of meer dan 50 personen buitenshuis zijn weer toegestaan, op vertoon van een test-, herstel- of vaccinatiebewijs. Net als in Nederland zal de afstandsregel binnen clubs en discotheken niet langer van toepassing zijn, op voorwaarde dat een testcertificaat of een bewijs van volledige vaccinatie of genezing kan worden getoond.

De corona-regels in Nederland en Duitsland veranderen op dit moment in snel tempo. Wij doen ons best om u er zo goed mogelijk over te informeren. Let wel altijd in eerste instantie op de actuele informatie van de overheid van beide landen. De contactdata van de overheidsinstanties vindt u op de website van de GrensInfoPunten.

COVID-19_Update_-_25_Juni_2021