Covid-19 Update – 21 februari 2022: Stapsgewijze versoepelingen in Duitsland

De Corona-maatregelen in Duitsland worden in drie stappen versoepeld.

Stap 1:

Per direct is de voorheen geldende 2G-regel niet langer van toepassing in de detailhandel. De verplichting om een medisch mondkapje te dragen blijft bestaan. In Nedersaksen geldt de FFP2-mondkapjesplicht tot nader bericht.

Ook mogen gevaccineerde en herstelde personen elkaar weer onbeperkt ontmoeten. Neemt een niet-gevaccineerde persoon deel aan een bijeenkomst, dan geldt nog steeds regel dat alleen het eigen huishouden plus maximaal twee personen uit een ander huishouden mogen samenkomen.

Stap 2:

Vanaf vrijdag 4 maart is de 3G-regel van toepassing in de horeca. Discotheken en clubs mogen weer open. Voor deze geldt de 2G-plus-regel, d.w.z.: personen die zijn gevaccineerd of hersteld, hebben naast hun bewijs een test nodig. Personen die hun boosterprik al hebben gekregen, hebben geen test nodig.

Voor grote evenementen geldt de 2G of 2G Plus regel. Dit kan variëren afhankelijk van het soort evenement. Voor evenementen binnen geldt een maximaal toegestane capaciteit van 60%, waarbij het aantal bezoekers niet meer dan 6.000 mag bedragen. Buiten is een maximale bezettingsgraad van 75 procent toegestaan, waarbij het aantal van 25.000 bezoekers niet mag worden overschreden.

Stap 3:

Vanaf zondag 20 maart zullen de maatregelen grotendeels komen te vervallen. Basismaatregelen, zoals het dragen van een mondkapje binnen, de afstandsvoorschriften en de algemene hygiënevoorschriften blijven van kracht.

Bron: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-oeffnungsschritte-2005760