COVID-19 Update – 17 april 2021

Belangrijke informatie voor grenswerkers:

De federale overheid en de deelstaat NRW hebben nu duidelijk gemaakt dat het testen van burgers gratis is, ongeacht de woonplaats

Kreis Borken, 17.04.2021. Sinds 6 april 2021 is Nederland aangewezen als “hoge-incidentiegebied”. Sindsdien moet iedereen die vanuit Nederland Duitsland binnenkomt, kunnen aantonen dat hij of zij een actuele corona-sneltest heeft ondergaan, waarvan de uitslag negatief is. Deze test is nu ook ten minste eenmaal per week gratis voor personen die niet hun woonplaats of gewone verblijfplaats in Duitsland hebben, binnen de grenzen van de beschikbare testcapaciteiten. Dit betekent dat grenspendelaars uit Nederland die in Duitsland werken, gebruik kunnen maken van de gratis zogeheten ‘burgertests’. Volgens de “Bundestestverordnung” kan hiervan zonder beperking in het hele land gebruik worden gemaakt.

Dit heeft de deelstaat Noordrijn-Westfalen meegedeeld, mede in antwoord op vragen van Kreise en de Euregio’s in het Duits-Nederlandse grensgebied. In deze toelichting wordt een actuele verklaring van het Duitse Bondsministerie van Volksgezondheid geciteerd, volgens welke alle mensen recht hebben op een gratis test. De corona-burgertest is aan geen enkele voorwaarde gebonden, dus ook niet aan de woonplaats in Duitsland. Burgertests zijn uitdrukkelijk alleen bedoeld voor personen zonder Covid-symptomen. Vanuit het oogpunt van de Duitse regering is elke sneltest van een in het land verblijvende persoon een bijdrage tot de strijd tegen de pandemie.

Landrat en plaatsvervangend voorzitter van het Dagelijks bestuur van de EUREGIO Kai Zwicker was zeer verheugd over deze toelichting: “Dit betekent dat ons initiatief in het belang van de hele regio aan beide zijden van de grens succesvol is geweest!” Dit betekent een grote opluchting voor de grenspendelaars, maar ook voor de bedrijven die aangewezen zijn op hun Nederlandse werknemers.

Verdere informatie vindt u ook op de website van de GrensInfoPunt.

In elke gemeente van de Kreis Borken zijn er locaties waar men voor een sneltest terecht kan. Een overzicht is te vinden op https://kreis-borken.de/testen.

Belangrijk: Bij een positief resultaat van de sneltest moet onmiddellijk een PCR-bevestigingstest worden uitgevoerd. Nadere informatie is na te lezen de website op https://kreis-borken.de/de/newspublic/coronavirus/.

(Bron: Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARSCoV2 des Bundeministeriums für Gesundheit, https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-TestV_mit_Begruendung_080321.pdf; Persbericht van de Kreis Borken, https://kreis-borken.de/de/newspublic/coronavirus/mitteilungen-des-kreises-borken/)

COVID-19_Update_-_17_April_2021