COVID-19 Update – 1 juni 2021

Nieuws over de grensovergang tussen Duitsland en Nederland

Duitsland heeft Nederland onlangs afgeschaald van “Hochinzidenzgebiet” (d.w.z. een gebied met veel besmettingen) naar “gewoon” risicogebied. Verder is in Nederland sinds 1 juni jl. de nieuwe gezondheidswet van kracht, waarin ook de quarantaine- en testverplichting bij binnenkomst vanuit het buitenland is vastgelegd. Deze wijzigingen hebben geleid tot veel vragen.

Aangezien de regels in beide landen verschillend zijn, krijgt u hier een overzicht van wat in beide gevallen van toepassing is bij het overschrijden van de grens.

Wat geldt bij binnenkomst in Nederland?

Vanaf 1 juni 2021 gelden voor Nederland nieuwe toelatingsregels. Op grond hiervan moeten reizigers uit landen met een zeer hoog risico een verplichte binnenlandse quarantaine ondergaan; voorheen was quarantaine slechts een strikte aanbeveling. De regels zijn gelijkelijk van toepassing op ingezetenen en niet-ingezetenen van Nederland.

Een overzicht van welk land welke classificatie heeft, vindt u hier. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt, dus het is belangrijk dat u dagelijks een actueel overzicht hebt van de classificatie van het land van waaruit u naar Nederland wilt reizen.

Duitsland behoort momenteel niet tot de gebieden met een zeer hoog risico. Duitsland is echter een oranje gebied en dus een hoog risicogebied (niet een zeer hoog risicogebied) vanuit het perspectief van Nederland. Ook hier is het dringende advies om onmiddellijk na binnenkomst in het land gedurende 10 dagen in quarantaine te gaan. Er is dus geen verplichte quarantaine bij binnenkomst in Nederland vanuit Duitsland.

Reizigers uit oranje gebieden hebben in het algemeen een negatieve PCR-test nodig. Dit geldt nu ook voor reizigers die met hun eigen auto het land binnenkomen; voorheen was de verordening alleen van toepassing op openbaar internationaal vervoer per trein, schip of bus.

Uitzonderingen op de testplicht zijn echter onder meer van toepassing op :
– Grenswerkers, grensstudenten en grensscholieren
– Personen tot en met twaalf jaar
– Bij een verblijf van minder dan 12 uur, ingeval zij inreizen zonder gebruik te maken van bedrijfsmatig personenvervoer
– Toegang met regionaal openbaar vervoer

De overige uitzonderingen (bijvoorbeeld voor zeelieden en diplomaten) en de opmerkingen over de testplicht zijn te vinden in het besluit van de Minister (artikel 6.7d). Momenteel staat hier nog een passage in die voor de inwoners van Nederland vragen oproept. In het geval van een verblijf in een hoogrisicogebied van minder dan 12 uur is de vrijstelling van de testverplichting gekoppeld aan een noodzakelijke tussenstop. Volgens het verantwoordelijke Ministerie is hier sprake van een tekstuele fout welke op korte termijn gecorrigeerd wordt. Dit betekent dat de 12-uurs vrijstelling zowel geldt voor ingezetenen aan beide zijden van de grens.

De Nederlandse Rijksoverheid heeft op haar website een samenvatting gegeven van de informatie over de quarantaineverplichting en de uitzonderingen op de thuisquarantaine.

Reizigers uit Duitsland die langer dan 12 uur in Nederland willen zijn en niet onder de uitzonderingen vallen (bijvoorbeeld vakantiegangers) moeten bij binnenkomst een negatieve testuitslag hebben. Ook gevaccineerden, die niet onder de uitzonderingen vallen, moeten nog steeds een test ondergaan om Nederland binnen te komen.

De test moet een PCR-test zijn (artikel 6, lid 7, onder d), van het decreet). Volgens de Nederlandse Rijksoverheid zijn de volgende tests van toepassing: PCR, RT PCR, LAMP, TMA of mPOCT. De test moet gegevens over de persoon bevatten en in het Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Spaans of Portugees zijn opgesteld. Het mag niet ouder zijn dan 72 uur en moet het logo of stempel van het instituut of de arts bevatten.

Wat geldt bij binnenkomst in Duitsland?
Sinds 30 mei telt Nederland vanuit Duits perspectief niet langer als een hoogincidentiegebied. Sindsdien is Nederland een normaal risicogebied.

Differentiatie van risicogebieden in Duitsland
In principe wordt een onderscheid gemaakt tussen gebieden met een normaal risico, gebieden met een hoge incidentie en gebieden met een virusvariant. Hoge-incidentiegebieden zijn risicogebieden waar een bijzonder hoog aantal nieuwe besmettingen met SARS-CoV-2 voorkomt. Virusvariantengebieden zijn risicogebieden waar bepaalde varianten van het coronavirus wijdverspreid zijn geraakt.

De huidige lijsten van de drie typen risicogebieden zijn te vinden op de website van het Duitse Robert Koch-Instituut. Nederland is nu weer opgenomen in de normale risicogebieden.

Binnenkomst vanuit een risicogebied
Voor binnenkomst uit een risicogebied geldt als algemene regel dat mensen die uit zo’n gebied komen een quarantaine van 10 dagen in Duitsland in acht moeten nemen, zich vóór binnenkomst via een registratieportaal moeten laten registreren en een negatieve coronatest moeten overleggen of naderhand moeten overleggen. Een overtreding van deze voorschriften kan worden bestraft met een boete van maximaal 25 000 euro. De negatieve coronatest mag niet meer dan 48 uur oud zijn of moet onmiddellijk na binnenkomst zijn uitgevoerd. Het testresultaat moet beschikbaar zijn in het Duits, Engels of Frans en voldoen aan de eisen van het Robert Koch Instituut. De quarantaineverplichting eindigt wanneer een negatief testresultaat is geüpload in het registratieportaal of een bewijs van een volledige vaccinatie of een bewijs van herstel. Het federale ministerie van Volksgezondheid geeft op zijn website informatie over de vereisten voor bewijzen van vaccinatie en genezing.

Vrijstellingen van de verplichting tot registratie, quarantaine en test bij binnenkomst uit Nederland
Bij het binnenkomen van Duitsland uit een risicogebied zijn er voor bepaalde groepen mensen uitzonderingen op bovengenoemde quarantaine-, meldings- en testvoorschriften. Dit geldt voor personen die op doorreis zijn of voor zogenaamd klein grensverkeer, waarbij men minder dan 24 uur in een risicogebied of in Duitsland verblijft.

Bovendien geldt de inschrijvingsplicht niet voor werknemers in het vervoer of grenspendelaars. Bezoek aan familieleden in de eerste graad of levenspartners is ook weer mogelijk voor maximaal 72 uur zonder de verplichting tot registratie en quarantaine. Bewijs van het bestaan van een vrijstelling dient u bij u te dragen.

Officiële hotlines en nadere informatie:
Nederland: Publieksinformatienummer: Tel. vanuit NL: 0800 1351; vanuit D: +31 (0) 20 205 13 51 (bereikbaar tussen 8 uur ’s morgens en 8 uur ’s avonds).
Nedersaksen: Burgers’ hotline: Tel.: +49 (0) 511 120 6000
(Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur)
Noordrijn-Westfalen: Bürgerhotline +49 (0) 211 / 9119-1001
(maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur, zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur)

Bron: Website van de GrensInfoPunten.

COVID-19_Update_-_01_Juni_2021