Boekpresentatie: “Dinkel – Die mit den Grenzen spielt – Het spelen met de grenzen”

“Dinkel – Die mit den Grenzen spielt – het spelen met de grenzen” – dit is de titel van het recent verschenen boek over de Dinkel. “Vooral de vele indrukwekkende foto’s en ook de persoonlijke verhalen van de mensen langs de Dinkel spreken mij erg aan”, vertelde Landrat Dr. Kai Zwicker van Kreis Borken enthousiast bij de officiële presentatie van het boek in de watermolen Heek-Nienborg, die aan de Dinkel gelegen is. Niet alleen de inhoud van het boek weerspiegelt het bijzondere karakter van de rivier, maar vooral de titel die tot stand kwam na een lange brainstormsessie: “De Dinkel trekt zich niets aan van de grens – soms ligt zij aan de ene kant, soms aan de andere”, zo verklaarde Doris Röckinghausen, auteur van het Dinkelboek.

Al een dag eerder vond een digitale presentatie van het Dinkelboek plaats: bijna 40 Duitse en Nederlandse vertegenwoordigers van de projectpartners konden ter gelegenheid van de aanstaande publicatie samen in een digitale videoconferentie de totstandkoming van het Dinkelboek bekijken. Eeuwenlang is de Dinkel een verbindend element geweest tussen Nederland en Duitsland. In het kader van het grensoverschrijdende INTERREG-project “LIVING-Vecht-Dinkel” heeft de Kreis Borken samen met het Waterschap Vechtstromen en met steun van de Landkreis Grafschaft Bentheim het boek over de Dinkel gerealiseerd.

In het meer dan 140 bladzijden tellende boek ligt de nadruk op waterbeheer, natuurbehoud en toeristische aspecten in het gebied van de Dinkel. Uit de bijdragen blijkt met name de aantrekkelijkheid van de Dinkel als bestemming voor excursies: enerzijds voor de plaatselijke bevolking om de identificatie met de regio te versterken en anderzijds ook buiten de regio om het toerisme te versterken.

“Het boek nodigt uit om het rivierenlandschap van de Dinkel met zijn vele facetten te ontdekken en maakt duidelijk hoe zinvol het is om samen voor deze rivier te zorgen en deze ecologisch vorm te geven.” – Watergraaf Stefan Kuks van Waterschap Vechtstromen en Landrat van Kreis Borken Dr. Kai Zwicker

Al in het prille begin van het project werd de bevolking bij het vormgeven van het boek betrokken. Door een oproep in de media ontving de auteur meer dan 60 brieven van inwoners die hun persoonlijke “Dinkelverhalen” vertelden. Veel van deze ervaringen en indrukken hebben een plaats gekregen in het boek. Het doel van deze participatie was het tot stand brengen van een relatie tussen de inwoners en het Dinkelboek en de regio, evenals het creëren van draagvlak voor waterbeheersmaatregelen. Daarnaast was de verwachting dat inwoners uit zouden kijken naar het boek als zij hierin een aandeel hadden. Een bijzonderheid is ook dat het boek het verleden, het heden en de toekomst van de Dinkel weergeeft. Op die manier ontstaat bij de lezers een gevoel bij het indrukwekkende rivierenlandschap.

Een andere bijzonderheid is dat de “tour-expert” Hans Brune uit Raesfeld een ongeveer 110 kilometer lange GPS-fietsroute voor het boek heeft ontworpen – van de bron in Rosendahl-Holtwick in de Kreis Coesfeld tot de monding in de Vecht in Neuenhaus in het graafschap Bentheim. Inwoners kunnen zo de schrijfster van het boek vergezellen op haar internationale reis langs de Dinkel, van de bron tot aan de monding. Aan de binnenzijde van de kaft van het boek staat een QR-code waarmee de fietsroute kan worden opgeroepen.

Met boeken over de Berkel en de IJssel heeft Doris Röckinghausen haar liefde voor het Westmünsterland en het aangrenzende Twente al op een vermakelijke en interessante manier weten over te brengen. Elk boek had zijn eigen charme door de eigenaardigheden van de verschillende rivieren. “Ik was zelf gefascineerd door de Dinkel – verrassend levendig, soms brutaal gorgelend en dan weer ontspannen, comfortabel voortbewegend”, verklaart de schrijfster haar indruk van de Dinkel.

Geïnteresseerde inwoners kunnen een aanvraag indienen om het boek te ontvangen door te mailen naar info@vechtstromen.nl .”We zijn blij dat we met het boek de mensen dichter bij de natuur van de Dinkel kunnen brengen”, zegt Jessica Mach, die het project begeleidde voor de afdeling Natuur en Milieu van de Kreis Borken.

Achtergrond: “LIVING-Vecht Dinkel”-project

Het project “LIVING-Vecht-Dinkel” wordt gefinancierd door het INTERREG-programma Duitsland-Nederland. Het doel is de barrièrewerking van de grens in het internationale stroomgebied van de Vecht en de Dinkel te verminderen. In het kader van het project voeren twaalf projectpartners uit Duitsland en Nederland in totaal elf praktijkgerichte maatregelen uit in drie werkpakketten, waarvan het Dinkelboek er één is. De uitvoeringstermijn van het project loopt van 2017 tot 2021.

Dinkel_-_Die_mit_den_Grenzen_spielt_-_Het_spelen_met_de-grenzen_-_©Kreis_Borken