Besluiten van het Algemeen bestuur van de EUREGIO

De besluiten van het Algemeen bestuur van het grensoverschrijdend samenwerkingsverband zijn dit jaar via een rondschrijven aangenomen.

De aangesloten gemeenten waren van tevoren overeengekomen het Algemeen bestuur in verband met corona via een rondschrijven te houden, om de fysieke contacten tot een minimum te beperken.

De begroting voor 2021 stond op de agenda, evenals de controle van de jaarrekening 2019, de decharge van de directie en van het Dagelijks bestuur en de benoeming van nieuwe leden van de EUREGIO-raad. Alle besluiten waren positief.

Jaarverslag 2020

Een overzicht van de werkzaamheden van de EUREGIO in 2020 wordt gegeven in het jaarverslag, dat ter gelegenheid van het Algemeen bestuur is gepubliceerd. Het jaarverslag kan hier worden bekeken.

Nieuw benoemde leden van de Kascommissie

De leden van het kascommissie van de EUREGIO wisselen om de vier jaar. Vanwege het verstrijken van de zittingsperiode is in 2021 een nieuwe benoeming van de Kascommissie noodzakelijk.

De EUREGIO-raad heeft Jürgen Lindemann, lid van de Landkreis Osnabrück, en Karel Bonsen, wethouder van de gemeente Oost Gelre, benoemd om de taken van de Kascommissie over te nemen. Burgemeester Carsten Grawunder (Stad Drensteinfurt) en raadslid Ruud Veldkamp (Gemeente Doetinchem) werden tot hun plaatsvervangers benoemd.

People-to-People-EUREGIO-prijs

De People-to-People EUREGIO-prijs, die de EUREGIO jaarlijks toekent aan een uitmuntend grensoverschrijdend samenwerkingsproject, zal in 2021 ook op een iets andere manier worden uitgereikt. Niet in het kader van het Algemeen bestuur en de nieuwjaarsbijeenkomst van de EUREGIO, maar op kleine schaal. Wanneer de prijsuitreiking zal plaatsvinden hangt af van de lockdown-regels in beide landen. Waarschijnlijk zal EUREGIO-voorzitter Rob Welten de prijs in het voorjaar aan de winnaars uitreiken. Zodra een datum bekend is, zal de EUREGIO dit zo spoedig mogelijk laten weten.

EUREGIO_-_Afbeelding_Grenzeloos_Verbinden