Als de golf komt…

Hoogwaterbescherming: Nederlandse en Duitse autoriteiten werken nauwer samen op het gebied van voorspellingen

Nee, in dit geval gaat het niet om de veelbesproken tweede Corona-golf, maar om een hoogwatergolf: om voorbereid te zijn op mogelijke overstromingssituaties langs de Vecht en Dinkel in de toekomst, hebben de Duitse en Nederlandse waterschappen in de regio de afgelopen jaren samengewerkt om hun voorspellingsmodellen samen te voegen. Het resultaat is nu beschikbaar.

De rivieren Vecht en Dinkel stromen niet alleen door het uiterste westen van Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen: ze overschrijden ook de landsgrenzen. “Dat geldt ook als er hier een overstromingssituatie ontstaat. Daarom is het essentieel dat Duitse en Nederlandse waterautoriteiten en crisisteams gecoördineerd en gezamenlijk optreden”, benadrukt Dorothea Altenhofen van het Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLKWN). Een verdere stap in deze richting is nu gezet: het Nederlandse hoogwatervoorspellingsmodel FEWS Vecht is gekoppeld aan het Duitse PantaRhei. FEWS Vecht wordt gebruikt door het Nederlandse Waterschap Vechtstromen, PantaRhei door de Duitse collega’s van het NLWKN. Door ze te koppelen hebben de autoriteiten nu meer input om hun hoogwatervoorspellingen te modelleren.

“Overstromingsgolven kunnen nu nauwkeuriger worden voorspeld over de grenzen heen.”

“Simpel gezegd kunnen met deze programma’s voorspellingen worden gedaan op basis van de weersverwachting hoeveel water er op welk moment in de rivieren wordt geïnjecteerd”, legt Pieter Filius van het Waterschap Vechtstromen uit. Er moet ook rekening worden gehouden met de aard van de rivier – zoals de loop, bebouwing en de hoeveelheid water die al aanwezig is. Met name de huidige waterstanden zijn belangrijk voor een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling. Hiervoor zijn talrijke meetpunten nodig. Ook hier is veel gedaan op grensoverschrijdende basis: er is nu een gezamenlijk netwerk met 30 van dergelijke meetpunten. Zij worden gedeeltelijk grensoverschrijdend gefinancierd.

De Duits-Nederlandse partners zien deze prestatie als een goed voorbeeld van de meerwaarde van de Europese samenwerking: “Overstromingsgolven kunnen nu nauwkeuriger worden voorspeld over de grenzen heen.”

“Zelfs met dit succesvolle resultaat is het grensoverschrijdende werk op het gebied van hoogwaterbescherming nog niet af.”

De resultaten van de gezamenlijke werkzaamheden zijn onlangs gepresenteerd in een coronaveilige digitale demonstratie. Ongeveer 40 experts uit Duitsland en Nederland namen deel. Tijdens de levendige online discussie benadrukten de sprekers de toegevoegde waarde van grensoverschrijdend denken in hoogwaterbescherming. “Zelfs met dit succesvolle resultaat is het grensoverschrijdende werk op het gebied van hoogwaterbescherming nog niet af”, was de teneur.

De samenvoeging van de voorspellingsmodellen is gerealiseerd in het kader van het INTERREG-project LIVING-Vecht-Dinkel. Het project is een Duits-Nederlands initiatief. Het doel is om gezamenlijk meer te doen voor de bescherming tegen overstromingen, het toerisme langs de rivieren en de gedeelde identiteit in de regio in het grensoverschrijdende stroomgebied van de Vecht en de Dinkel.

Overstroming_van_de_Dinkel_in_augustus_2010_-_©LIVING-Vechte-Dinkel

Overstroming van de Dinkel in augustus 2010 – © LIVING-Vechte-Dinkel

Team