10 jaar Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW)

Water kent geen grenzen. Daarom is in 2011 het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) opgericht door waterschap Vechtstromen, waterschap Rijn en IJssel, Landkreis Grafschaft Bentheim, Kreis Steinfurt en Kreis Borken. Sindsdien komen de partners meerdere keren per jaar bijeen. Dit jaar viert de succesvolle samenwerking het 10 jarig bestaan met de conferentie Adequaat handelen bij klimaatextremen.

Grensoverschrijdende samenwerking

Het platform is opgericht om overleg tussen de grenspartners te faciliteren en om de onderlinge uitwisseling van kennis en informatie te bevorderen. Aanleiding hiervoor was de extreme wateroverlast in augustus 2010 in de beheergebieden van Kreis Borken, waterschap Rijn en IJssel en het voormalige waterschap Regge en Dinkel. Nu, 10 jaar later, is extreme wateroverlast nog steeds actueel en dienen zich ook nieuwe uitdagingen aan zoals extreme droogte. Onderwerpen die gebaat zijn bij een benadering vanuit een grensoverschrijdend perspectief. “10 jaar grensoverschrijdend waterbeheer is een inspiratie voor de toekomst en voor andere grensregio‘s”, aldus watergraaf Stefan Kuks van Vechtstromen.

 Lokale en regionale projecten

Naast kennisuitwisseling richt het werk van het GPRW zich vooral op de praktijkgerichte uitvoering en coördinatie van lokale en regionale projecten en initiatieven aan weerszijden van de grens. Centraal staan daarbij het initiëren, ondersteunen en uitvoeren van concrete Duits-Nederlandse projecten, zoals INTERREG-projecten en grensoverschrijdende hoogwateroefeningen. Zo werd in 2017 na jarenlange voorbereiding de Duits-Nederlandse grensmeander op de Vecht bij Laar geopend en werd in 2021 een grensoverschrijdende hoogwateroefening georganiseerd.

Adequaat handelen bij weersextremen

Op 30 september organiseerde de gemeente Enschede de Grenslandconferentie. Deze conferentie staat in het teken van de samenwerking tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland. Een uitgelezen kans om het thema water onder de aandacht te brengen. Daarom organiseerde het GPRW een bijeenkomst Adequaat handelen bij klimaatextremen. Tijdens deze bijeenkomst werd teruggeblikt op 10 jaar GPRW en werd stilgestaan bij crisisorganisaties in verband met de recente extreme regenval en de eerdere droogteproblematiek. Op het middagprogramma stond een excursie naar de Dinkel bij Losser-Gronau:  een voorbeeldproject in grensoverschrijdende samenwerking.

EUREGIO 10 Jaar Grensoverschrijdend Platform Voor Regionaal Waterbeheer GPRW 1
EUREGIO 10 Jaar Grensoverschrijdend Platform Voor Regionaal Waterbeheer GPRW 2

© Eric van der Leij