Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Persberichten

GRONAU/ENSCHEDE, 4 februari 2014 – Sinds begin 2014 is het coördinatiebureau van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) gevestigd bij de EUREGIO in Enschede. De overeenkomst met een looptijd tot eind 2015 is op 4 februari getekend door Watergraaf Stefan Kuks van Waterschap Vechtstromen en EUREGIO directeur-bestuurder Elisabeth Schwenzow.

GRONAU/ENSCHEDE, 24 januari 2014 – De EUREGIO heeft in haar Algemene Ledenvergadering van vandaag de People-to-People-EUREGIO-prijs toegekend aan Frans Willeme, voormalig burgemeester van de gemeente Dinkelland. Daarmee geeft de EUREGIO als Europa’s oudste grensoverschrijdende gemeentelijke samenwerkingsverband blijk van haar waardering voor het engagement van de heer Willeme voor de grensoverschrijdende samenwerking en het Duits-Nederlandse nabuurschap.

EMSBÜREN/ENSCHEDE/GRONAU, 15 november 2013 – De EUREGIO en de projectpartners van het INTERREG-project ‘Mechatronica voor MKB’ nodigen uit op donderdag 21 november 2013 voor een Nederlands-Duitse businessbijeenkomst in Emsbüren. Het thema van de bijeenkomst is de bevordering van technologische innovaties in het midden- en kleinbedrijf in de Nederlands-Duitse grensregio.

ENSCHEDE/GRONAU, 14 november 2013 – De winnaars van de EUREGIO filmwedstrijd werden gisteravond tijdens een feestelijke prijsuitreiking in Hazemeijer Hengelo bekendgemaakt. Ongeveer 20 filmmakers hebben gehoor gegeven aan de oproep van de EUREGIO, mmTV uit Osnabrück en Filmatelier Twente om over het thema “Nederlands-Duitse vriendschap en samenwerking in de EUREGIO” een korte film in te sturen.

Het INTERREG-project ‘EurSafety Health-net’ werd vandaag bezocht door Michiel van Veen, lid van de Tweede Kamer. Van Veen ging op visite bij het St. Marien-Hospital Borken en het ZZG Herstelhotel in Groesbeek.

ENSCHEDE/GRONAU/GRONINGEN, 30 september 2013 – Terwijl in bijna heel Duitsland en ook in Nederland ziekteverwekkende bacteriën met een resistentie tegen antibiotica oprukken, boekt het Nederlands-Duitse INTERREG-project “EurSafety Health-net” meetbare successen bij de strijd tegen deze uiterst gevaarlijke ziekmakers. Dankzij een uniforme bestrijdingsstrategie is het aantal in het ziekenhuis opgelopen infecties met de bacterie MRSA (methicilline-resistente Staphylococcus aureus) in een groot deel van het Duitse EUREGIO-gebied duidelijk gedaald.

GRONAU/ENSCHEDE, 13 september 2013 – De Duitse overheid heeft in samenwerking met de Agentur für Arbeit (vgl. UWV) meerdere initiatieven gestart om buitenlandse werkzoekenden te helpen bij het vinden van werk in Duitsland. “MobiPro-EU” bijvoorbeeld, subsidieert taalcursussen en reiskosten voor mensen die in Duitsland een beroepsopleiding willen volgen. Het initiatief werd op de bijeenkomst van de EUREGIO-werkgroep ‘arbeidsmarktbeleid en beroepsonderwijs’ op woensdag in Glanerbrug besproken. De deelnemers van het grensoverschrijdend overlegorgaan waren het erover eens dat de initiatieven de motivatie van Nederlandse werkzoekenden vergroot om de stap over de grens te zetten.

ENSCHEDE/GRONAU, 26 juli 2013 – De Koning van Network of New Humanism (NNH) brengt een officieel bezoek aan Enschede en Gronau. Hij is op zoek naar nieuwe bestuursvormen en vraagt daarover de inwoners van het grensgebied naar hun mening. Daarom opent de koning tijdelijk een kantoor die de inwoners kunnen bezoeken. Iedereen die zin heeft, mag langskomen en met de Koning een kopje koffie drinken. De bezoekers zijn van harte uitgenodigd om aan het ‘Goede Gesprek’ deel te nemen en de tentoonstelling te bezoeken.

VREDEN/GRONAU/ENSCHEDE, 25 juni 2013 – De EUREGIO-Raad heeft op vrijdag 21 juni 2013 in Zwillbrock (Vreden) goedkeuring gegeven aan twaalf nieuwe projecten, die het leven in het Nederlands-Duitse grensgebied aantrekkelijker en veiliger zullen maken. De brandweerkorpsen van de Landkreis Grafschaft Bentheim, de Kreis Borken en de Regio Twente ontvangen een bijdrage van de Europese Unie voor hun samenwerking bij de opleiding van brandweerlieden. EU-subsidies zijn er verder voor grensoverschrijdende schoolpartnerschappen, beroepsopleidingen en de interculturele dialoog.

VREDEN/GRONAU/ENSCHEDE, 17 juni 2013 – De EUREGIO-Raad zal in zijn vergadering op vrijdag 21 juni 2013 in Zwillbrock (Vreden) stemmen over dertien nieuwe INTERREG-projecten, die rechtstreeks ten goede zullen komen aan de burgers in het Nederlands-Duitse grensgebied. De voor deze projecten aangevraagde EU-bijdragen zijn onder andere bedoeld om grensoverschrijdende partnerschappen tussen scholen en beroepsopleidingen te versterken en de interculturele dialoog tussen gemeenten in het EUREGIO-gebied te stimuleren.

Pagina's