Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Startschot voor een modelproject tegen het tekort in de thuiszorg in het Münsterland

Gezamenlijk met Nederland zullen nieuwe wegen in de thuiszorg bewandeld worden
De personen op de foto v.l.n.r.: David Ostholthoff, burgemeester van de stad Hörstel; Rainer Lammers, burgemeester van de gemeente Lotte; Birgit Neyer, directrice van WeSt GmbH; Josef Rickfelder, CDU; Tilman Fuchs, sociaal raadslid van het district Steinfurt; Ute Kammer, directrice van Impulse Pflegedienst Emsdetten; Virginia Dellbrügge en Margit Richters (Stad Emsdetten); Jos de Blok, CEO buurtzorg Nederland; Gunnar Sander. directeur van Sander Pflege GmbH; Johannes Technau, directeur van ‘Netzwerk Gesundh

Quelle: 

GEWI

Münster/Emsdetten. Het netwerk Gesundheitswirtschaft Münsterland e.V. start samen met partners een project met de naam ‘buurtzorg’ om maatregelen te treffen tegen het tekort in de zorg in Münsterland, om de thuiszorg in Münsterland beter te organiseren en te waarborgen.

"Motivatie en bereidheid van de medewerkers zijn doorslaggevend, om zo’n ambitieus project om te zetten”, betoont Ute Kamer, directrice van Impulse Pflegedienst uit Emsdetten. Gunnar Sander (Sander Pflege GmbH) vult aan: ”We hebben weer medewerkers nodig, die hun competenties en vaardigheden volledig kunnen ontwikkelen, zich daarbij om de individuele behoeftes van patiënten kommeren en daarvoor genoeg tijd ter beschikking hebben.”

Jos de Blok (buurtzorg Nederland) vertelde, dat het model in Nederland uitstekend functioneert en dat hij zeer verheugd is, dit model samen met de partners nu ook in het Münsterland in te kunnen voeren. "Wij willen het goede voorbeeld uit Nederland gebruiken en toekomstig ook in het Münsterland familieleden en buren meer in de patiëntenzorg betrekken”, licht Johannes Technau, directeur van het netwerk Gesundheitswirtschaft Münsterland, het concept toe. Samen met zorgvakkrachten zullen daarom zorgteams ontstaan, die indien mogelijk in de woonwijken actief zijn en hun werk- en tourplanning zelfstandig uitvoeren.

Het thema “oud worden“ wordt volgens Rainer Lammers, burgemeester van de gemeente Lotte, steeds belangrijker. Voornamelijk op het platteland wordt dit onderwerp steeds belangrijker. Volgens Lammers is het belangrijk dat er goede instellingen zijn, en dat het zorgpersoneel naar behoren betaald wordt. “We kunnen van de buren veel leren”, zei Lammers, die het project veel plezier wenste.

David Ostholthoff, burgemeester van de stad Hörstel, onderstreepte: “Verzorgenden zouden meer moeten kunnen meebeslissen en het gevoel, ”Ik ben er voor de mensen” ontwikkelen.” Ostholthoff was verheugd, dat de instellingen in de Kreis Steinfurt voor het modelproject uitgekozen waren. Volgens hem zou men toekomstgericht moeten denken, omdat dat bij de regio past.

En Margit Richters, vertegenwoordigster van de stad Emsdetten, benadrukte: ”We houden ons erg bezig met de demografische verandering en de manier waarop we samen oud kunnen worden.’’ De meesten zouden zo lang mogelijk in het eigen huis oud willen worden. ‘’We verheugen ons op het project en ondersteunen het graag.’’

”Wat ons vandaag dringend bezighoudt is het tekort aan vakkrachten", beschreef Christine Strobel (bpa NRW): "Tot dusver zijn alle oplossingsvoorstellen slechts een druppel op een gloeiende plaat. Buurtzorg is nu de eerste serieuze oplossings-benadering voor de problemen, omdat het model ook vanuit het oogpunt van de patiënt denkt en de patiënt zich volledig betrokken voelt.”

Het project Buurtzorg wordt in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het Netzwerk Gesundheitswirtschaft Münsterland e.V., Sander Pflege GmbH, Impulse Pflegedienst GmbH & Co. KG en Stichting Buurtzorg Nederland.

Voor het modelproject worden nog verpleegsters gezocht. Voor informatie kunt u zich tot de betrokken zorgdienst Impulse Pflegedienst GmbH, mevrouw Kammer of meneer Janning van Sander Pflege in Emsdetten wenden.

De personen op de foto v.l.n.r.: David Ostholthoff, burgemeester van de stad Hörstel; Rainer Lammers, burgemeester van de gemeente Lotte; Birgit Neyer, directrice van WeSt GmbH; Josef Rickfelder, CDU; Tilman Fuchs, sociaal raadslid van het district Steinfurt; Ute Kammer, directrice van Impulse Pflegedienst Emsdetten; Virginia Dellbrügge en Margit Richters (Stad Emsdetten); Jos de Blok, CEO buurtzorg Nederland; Gunnar Sander. directeur van Sander Pflege GmbH; Johannes Technau, directeur van ‘Netzwerk Gesundheitswirtschaft Münsterland e.V.’; Christine Strobel van Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V..