Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Bestuurders uit Gelderland, Overijssel en het Münsterland willen samenwerking verstevigen

Quelle: 

Kreis Warendorf

De Nederlandse Provincies Gelderland en Overijssel willen de intensieve grens-overschrijdende samenwerking met het naburige Münsterland verankeren. Dit werd duidelijk bij een eerste ontmoeting tussen hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Provincies Overijssel en Gelderland, de regio’s Achterhoek en Twente, de vier Kreise van het Münsterland, gemeente Münster en de Bezirksregierung Münster. Olaf Gericke, Landrat van Kreis Warendorf en woordvoerder van de Landräte uit het Münsterland, had de deelnemers naar het Kunstmuseum in Ahlen uitgenodigd. Eduard Hüffer, Honorair consul van Nederland in Münster, en Elisabeth Schwen-zow, directeur-bestuurder van EUREGIO, waren de gespreksleiders tijdens deze ontmoeting.

Lopende het gesprek werd duidelijk dat er al tal van contacten zijn gelegd en er sprake is van een goede samenwerking in de EUREGIO. Tegelijkertijd bleek hoe verschillend de taken van de besturen zijn. De Provincies Gelderland en Overijssel vertelden over hun gezamenlijke Duitslandstrategie. Met deze strategie willen de provincies de samenwerking met de buren structureel verder ontwikkelen en nieu-we impulsen geven. In dit kader hebben beide provincies ‘Deutschlandbeauftragte’ ingezet, die kantoor houden bij het Nederlandse Consulaat generaal in Düsseldorf.

"De stemming was heel goed. Je zou bijna kunnen zeggen dat het een historische ontmoeting was. Dit is vast en zeker een belangrijke stap naar de toekomstige sa-menwerking”, vat Landrat Olaf Gericke de ontmoeting in vriendschappelijke sfeer samen.

Er zijn vele aanknopingspunten voor de besturen aan Nederlandse en Duitse zijde, zoals het leren van de buurtaal of de bescherming tegen overstromingen. Overkoe-pelende onderwerpen zoals milieu en openbaar vervoer kunnen in de EUREGIO 2030 strategieontwikkeling worden opgenomen.

Verder zal een grensoverschrijdende werkgroep een programmatisch memorandum voorbereiden, dat de samenwerking vaststelt. Het is de bedoeling dat het memoran-dum in de zomer van 2018 in Münster wordt ondertekend.