X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Persberichten

GRONAU/ENSCHEDE, 26 maart 2014 – De EUREGIO presenteerde vandaag samen met haar partners “Acute Zorg Euregio”, de universiteitskliniek Münster en GHOR Twente haar plannen om de grensoverschrijdende zorgverlening bij noodgevallen te verbeteren. De projectpartners hebben met de INTERREG IV A-projecten “ECTLI” (Euregional Cooperation in Trauma and Large-scale Incidents) en “ACRE” (Acute Health Care Region - EUREGIO) de fundamenten gelegd voor de vorming van een netwerk van Duitse en Nederlandse hulpdiensten, dat in noodgevallen moet zorgen voor snellere hulp aan patiënten.

RHEINE/GRONAU/ENSCHEDE, 14 maart 2014 – De EUREGIO-Raad sprak zich in zijn vergadering in Rheine, op vrijdag 14 maart, tegen de door de Duitse regering geplande tolheffing op Duitse snelwegen uit. De invoering van tolheffing op Duitse snelwegen druist in tegen de EUREGIO-gedachte en is slecht voor de ontwikkeling van één grensoverschrijdend verzorgingsgebied.

RHEINE/GRONAU/ENSCHEDE, 11 maart 2014 – De EUREGIO-Raad gaat aanstaande vrijdag 14 maart 2014 in het stadhuis van Rheine over vier nieuwe INTERREG-projecten vergaderen. De projecten zijn bedoeld voor burgers in het Nederlands-Duitse grensgebied. Een van de goed te keuren projecten stimuleert tweetalig onderwijs en tweetalige beroepspraktijkvorming in grensnabije scholen. Bovendien zal in de vergadering het effect van een mogelijke invoering van tolheffing op Duitse snelwegen op het EUREGIO-gebied besproken worden.

ENSCHEDE/GRONAU, 27 februari 2014 – De EUREGIO ontving vandaag vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de tegenhanger uit Nedersaksen, de Staatskanzlei. Ze bespraken en ondertekenden de zogenaamde “GROS-actielijst”. Deze lijst ter bevordering van de GrensOverschrijdende Samenwerking vormt het plan voor de Nederlands-Niedersächsische samenwerking voor de komende jaren.

De DRU Fabriek in Ulft

De haalbaarheid van een grensoverschrijdende industriële erfgoedroute wordt onderzocht.

GRONAU/ENSCHEDE, 11 februari 2014 – De afdeling Burgeradvisering van de EUREGIO heeft vandaag samen met de gemeente Münster, de gemeente Enschede, de Agentur für Arbeit en het UWV een informatiebijeenkomst voor Nederlandse pedagogisch medewerkers georganiseerd. Het doel hiervan is om vacatures in kinderdagverblijven in de Duitse grensstreek met werkloze pedagogisch medewerkers uit het buurland in te vullen.

GRONAU/ENSCHEDE, 4 februari 2014 – Sinds begin 2014 is het coördinatiebureau van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) gevestigd bij de EUREGIO in Enschede. De overeenkomst met een looptijd tot eind 2015 is op 4 februari getekend door Watergraaf Stefan Kuks van Waterschap Vechtstromen en EUREGIO directeur-bestuurder Elisabeth Schwenzow.

GRONAU/ENSCHEDE, 24 januari 2014 – De EUREGIO heeft in haar Algemene Ledenvergadering van vandaag de People-to-People-EUREGIO-prijs toegekend aan Frans Willeme, voormalig burgemeester van de gemeente Dinkelland. Daarmee geeft de EUREGIO als Europa’s oudste grensoverschrijdende gemeentelijke samenwerkingsverband blijk van haar waardering voor het engagement van de heer Willeme voor de grensoverschrijdende samenwerking en het Duits-Nederlandse nabuurschap.

EMSBÜREN/ENSCHEDE/GRONAU, 15 november 2013 – De EUREGIO en de projectpartners van het INTERREG-project ‘Mechatronica voor MKB’ nodigen uit op donderdag 21 november 2013 voor een Nederlands-Duitse businessbijeenkomst in Emsbüren. Het thema van de bijeenkomst is de bevordering van technologische innovaties in het midden- en kleinbedrijf in de Nederlands-Duitse grensregio.

ENSCHEDE/GRONAU, 14 november 2013 – De winnaars van de EUREGIO filmwedstrijd werden gisteravond tijdens een feestelijke prijsuitreiking in Hazemeijer Hengelo bekendgemaakt. Ongeveer 20 filmmakers hebben gehoor gegeven aan de oproep van de EUREGIO, mmTV uit Osnabrück en Filmatelier Twente om over het thema “Nederlands-Duitse vriendschap en samenwerking in de EUREGIO” een korte film in te sturen.

Pagina's