X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Persberichten

HENGELO/ENSCHEDE/GRONAU, 24 februari 2015 – Volgens Nederlandse en Duitse cultuurmakers ontbreekt het in het EUREGIO-gebied aan structurele en duurzame samenwerkingsvormen en aan een breed gedragen netwerk voor grensoverschrijdende samenwerking. Daardoor blijven talrijke kansen onbenut. Daar komt nog bij dat veel van wat er in het buurland op cultureel gebied wordt aangeboden onbekend is. De EUREGIO pakt dit thema op en organiseert daartoe het symposium “Grensoverschrijdende Toekomstvisie Cultuur 2015-2020”, dat zal plaatsvinden op 3 maart 2015 in Hengelo.

Rob Welten kende de EUREGIO-prijs toe aan de vrijwillige buurtbuschauffeurs van de lijnen B 4 en B 7.

Op 1 januari 2015 treedt een groot aantal veranderingen in het Nederlandse en Duitse belastingrecht in werking.

HENGELO/GRONAU, 01 december 2014 – Nederlandse en Duitse partners werken binnen het People-to-People project “MoRegio” aan gezamenlijke oplossingen voor de grensoverschrijdende logistiek- en verkeersregio. Het door het INTERREG IV A gesubsidieerde project met een looptijd van vier maanden verbindt de gemeente Hengelo, de provincie Overijssel, de regio Twente en de EUREGIO met het doel, gemeenschappelijk projecten te ontwikkelen en een bestuurlijke afstemming te bereiken rondom de thema’s goederen-, personen- en individuele mobiliteit.

De EUREGIO-Raad koos Rob Welten (CDA) tot nieuwe voorzitter van de EUREGIO.

Op woensdag 19 november j.l. is in Hengelo (Ov) het nieuwe INTERREG-programma Deutschland-Nederland van start gegaan.

HENGELO, 17 november 2014 - Op woensdag 19 november wordt in Hengelo het startschot gegeven voor het nieuwe EU-subsidieprogramma INTERREG Deutschland-Nederland.

GRONAU/ENSCHEDE, 17 september 2014 – Het INTERREG IV A-project ‘Mechatronica voor MKB’ nadert zijn afronding. Dezer dagen worden de laatste subsidietoezeggingen verstuurd aan middelgrote en kleine bedrijven (MKB’s) in het Nederlands-Duitse grensgebied. Meer dan 250 ondernemingen hebben in het kader van dit project in de afgelopen vijf jaar een financiële bijdrage ontvangen. De EUREGIO als leadpartner en haar Duitse en Nederlandse projectpartners maakten vandaag tijdens de afsluitende bijeenkomst in Glanerbrug een positieve eindbalans op.

GRONAU/ENSCHEDE/MÜNSTER, 3 september 2014 – De behoefte aan vakkrachten in de kinderdagverblijven in Münster is groot, hierbij zijn creatieve oplossingen gewenst. Burgemeester Markus Lewe heeft bij zijn zoektocht naar oplossingen een nieuwe weg bewandeld en zijn blik daarbij met succes over de Duits-Nederlandse grens geworpen. Samen met Dr. Elisabeth Schwenzow, Directeur-bestuurder van de EUREGIO, begroet hij in een kinderdagverblijf aan de Gartenstrasse in Münster Nicole Pintore, de eerste Nederlandse kinderverzorgster.

Op uitnodiging van de EUREGIO kwamen vandaag rond 40 burgemeesters bijeen om de resolutie tegen de tolplannen te tekenen.

Pagina's