Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Waar is de EUREGIO actief voor Europa?

Het onderwerp Europa speelt momenteel een belangrijke rol in de EUREGIO. Directeur-bestuurder Christoph Almering heeft al op verschillende evenementen in de regio gesproken over Europa en de Europese verkiezingen. Verdere momenten zullen volgen. Daarbij benadrukt hij steeds hoe belangrijk het voor de grensregio is aan de Europese gedachte vast te houden en eind mei te gaan stemmen. Op de vraag hoe men jongeren weer enthousiast kan maken voor Europa, stelt hij de tegenvraag: "wiens kinderen zijn het?", en roept hij alle ouders op hun kinderen thuis op te voeden met het besef dat vrede en open grenzen geen vanzelfsprekendheid zijn.

Podiumdiscussie in het Europees verkiezingsjaar
Met Europa hielden ook vijf jonge mensen uit de EUREGIO zich bezig tijdens een podiumdiscussie in het kader van de nieuwjaarsbijeenkomst van de EUREGIO. De jonge gasten waren het erover eens dat Europa onmisbaar is voor het vreedzaam samenleven van toekomstige generaties. Hoewel zij benadrukten dat er nog altijd ruimte voor verbetering is, wezen zij anti-Europese bewegingen unaniem van de hand.

Uit de pers: Westfälische Nachrichten