X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Tolheffing heeft nadelen voor het grensgebied

EUREGIO-Raad is tegen de invoering van tolheffing op Duitse snelwegen

Quelle: 

Christian van der Meij

RHEINE/GRONAU/ENSCHEDE, 14 maart 2014 – De EUREGIO-Raad sprak zich in zijn vergadering in Rheine, op vrijdag 14 maart, tegen de door de Duitse regering geplande tolheffing op Duitse snelwegen uit. De invoering van tolheffing op Duitse snelwegen druist in tegen de EUREGIO-gedachte en is slecht voor de ontwikkeling van één grensoverschrijdend verzorgingsgebied.

Met name de inwoners van de grensregio´s en toeristen zijn betroffen. De grensgemeenten in de EUREGIO verwachten aanzienlijke nadelen. “Al door de invoering van tolheffing op vrachtauto´s is de verkeersbelasting in de grensgemeenten duidelijk toegenomen. Door gebruik te maken van sluipwegen mijden vrachtauto´s de snelwegen om zo te ontsnappen aan de tolheffing. Het valt te verwachten dat de verkeersdruk op wegen in de grensgemeenten door de invoering van tolheffing op personenauto´s zal toenemen,” aldus Michael Sijbom, burgemeester van de gemeente Losser. Ook toeristische inrichtingen en voorzieningen aan de Duitse kant vrezen economisch verlies, ze verwachten dat het aantal Nederlandse toeristen en vooral het aantal dagtoeristen aanzienlijk zal afnemen. Bovendien wordt verwacht dat de invoering de aantrekkelijkheid van het grensgebied in haar geheel aantast. “Daarnaast kan de tolheffing voor grenspendelaars die dagelijks over de grens naar hun werk rijden een obstakel worden”, aldus Elisabeth Schwenzow, directeur-bestuurder van de EUREGIO.

Naast politieke gesprekken op nationaal niveau zijn er eerste initiatieven in het grensgebied ontplooid die zich tegen de invoering van de tolheffing kanten. Bovendien werd de eis geformuleerd dat als de tolheffing er komt er in het grensgebied een “tolheffing-vrije corridor” van bijvoorbeeld 50 km moet worden ingevoerd. De Eems Dollard Regio (de meest noordelijke Euregio langs de Nederlands-Duitse grens) ondersteunt deze eis. Zij heeft gevraagd of de EUREGIO gemeenschappelijke activiteiten tegen de tolheffing wil ontwikkelen. De EUREGIO-Raad begroet dit voorstel. 

In hun coalitieverdrag hebben de regerende partijen in Duitsland CDU, CSU en SPD besloten, dat een tolheffing voor personenauto´s, die in lijn is met de Europese regelgeving, moet bijdragen aan de uitbouw van de verkeersinfrastructuur. Binnenlandse automobilisten worden ontzien van een hogere belasting. De bedoeling is dat de wet in 2014 wordt aangenomen.

De EUREGIO-Raad heeft daarnaast vier nieuwe projecten goedgekeurd die uit het INTERREG IV-progamma “Deutschland-Nederland” gesubsidieerd worden. Met het project “Samen in een beroep” willen het Christelijke College Schaersvoorde en het Berufskolleg Bocholt-West een model voor tweetalig onderwijs en beroepspraktijkvorming  ontwikkelen. Het project “GreBe Gronau-Enschede” omvat een haalbaarheidsstudie voor nieuwe werkmaatregelen voor langdurig werklozen. In het project “TWASCH 2014” zullen tentoonstellingen en concerten in de grensregio m.b.t. het thema "jazz" georganiseerd worden om jonge aankomende kunstbeoefenaars een euregionaal platform te bieden. In het project “We zien wel” gaat het om de ontwikkeling van een “Augmented-Reality applicatie” (app) voor basisscholen. Door de toevoeging van digitale elementen, zoals de visuele weergave van informatie, kan Nederlandse en Duitse scholieren kennis over hun regio overgebracht worden.