Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Samen met de vier Euregio's roept Europa-minister Holthoff-Pförtner op om af te zien van niet noodzakelijke reizen naar de buurlanden

Quelle: 

© EUREGIO

Met het oog op het komende lange weekend (1 mei is in Duitsland een feestdag) roept de minister voor Europa van Noordrijn-Westfalen, Stephan Holthoff-Pförtner, samen met de directeuren van vier Euregio's, op om af te zien van niet noodzakelijk grensoverschrijdend verkeer. Hoewel de eerste versoepeling van de maatregelen ter bestrijding van de Corona-pandemie nu geleidelijk aan van kracht wordt, is het volgens hem nog steeds noodzakelijk om aan alle kanten van de grenzen voorzichtig te blijven.

Samen met de Euregio's benadrukte de minister: “Neemt u alstublieft uw verantwoordelijkheid. Samen hebben we bereikt dat de verspreiding van het virus in onze grensoverschrijdende omgeving is vertraagd. Hoe langer we het zonder dagjes uit en vakanties doen, hoe sneller ze weer mogelijk zijn. Goed nabuurschap betekent ook dat je afstand moet houden over de grenzen heen!" De minister en de Euregio's wijzen op de huidige Duitse Corona-regeling, waar reizigers na een verblijf van ten minste 72 uur in het buurland in principe 14 dagen thuis geïsoleerd moeten blijven. Uitzonderingen gelden hier bijvoorbeeld alleen voor pendelaars, maar niet voor vakantiegangers.

De minister: "Gezondheidsbescherming in grensregio's kan alleen slagen over de grenzen heen. Wij bedanken de burgers voor hun begrip en hun voorzichtigheid. Door af te zien van onnodig reizen over de grenzen, kunnen deze open blijven voor wat echt nodig is, voor bevoorrading en grenspendelaars". Dat de grenzen open konden worden gehouden, werd mogelijk gemaakt door de buitengewoon betrouwbare samenwerking met Nederland en België, die zich vooral in tijden van crisis heeft bewezen.

In de EUREGIO (Gronau/Enschede) vindt een intensieve uitwisseling plaats tussen ziekenhuizen en gezondheidsorganisaties aan beide kanten van de grens. Veel netwerken die in het verleden op dit gebied zijn opgericht, bijvoorbeeld via het INTERREG-project "PREpare", blijken nu zeer waardevol te zijn. Bijvoorbeeld bij de uitwisseling van medische en professionele informatie of bij de levering van bedden op de intensive care. Verschillende ziekenhuizen zijn deel van het netwerk, zoals de Uniklinik Münster, de EUREGIO-Klinik in Nordhorn en ziekenhuizen in de Grafschaft Bentheim en de Kreis Borken. "De Best-Practice-activiteiten in deze grensoverschrijdende samenwerking zullen nu ook in de vorm van een verslag aan de Europese Unie worden doorgegeven", aldus EUREGIO directeur-bestuurder Christoph Almering.

Maike Hajjoubi, directeur van de Euregio Rijn-Maas-Noord in Mönchengladbach, verklaarde: "De positieve omgang met onze buren is en blijft belangrijk, zelfs in tijden van Corona. We zijn dankbaar dat de grens niet gesloten is. Corona zorgt ervoor dat we afstand van elkaar moeten houden, maar de verbondenheid van onze beide landen mag daar niet onder lijden".

Corona heeft ook voor nieuwe uitdagingen in de grensoverschrijdende samenwerking gezorgd. Zo zijn er innovatieve gezamenlijke acties om de pandemie tegen te gaan: In het kader van het INTERREG-project "Digipee" van de Euregio Rijn-Waal maakt de firma Medipee uit Moers bijvoorbeeld gebruik van 3D-printers voor de productie van gezichtsbeschermende schermen die ter beschikking worden gesteld aan ziekenhuizen en dokterspraktijken. Omringende ziekenhuizen en praktijken in deze Euregio hebben al schermen aangevraagd, die het bedrijf schenkt.

Om de huidige ontwikkelingen en maatregelen nauw op elkaar af te stemmen, heeft Noordrijn-Westfalen samen met de regeringen van Nederland en België de Cross-Border Task Force Corona opgericht, die elkaar via een telefonische conferentie meerdere keren per week op de hoogte houdt. Ook Nedersaksen is hier onderdeel van. Het feit dat gevestigde structuren en netwerken die grensoverschrijdend werken nu worden aangevuld en optimaal worden benut, wordt zeer op prijs gesteld door de Euregio's, die met hun kennis ook een bijdrage leveren aan de Task Force.

Ook aan de zuidelijke grens van Noordrijn-Westfalen, in de Euregio Maas-Rijn (EMR), werken de partnerregio's binnen bestaande structuren zoals EMRIC (Vereniging voor Incidenten en Crisismanagement), of EPICC (Euregio Police Information & Cooperation Centre) hand in hand: Dankzij haar netwerk heeft de EMR een bijdrage kunnen leveren aan een pragmatische oplossing voor de organisatie van de grenscontroles. Dit heeft het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om certificeringsystemen en ontheffingen te creëren.

De beperkingen in de Corona-crisis roepen veel vragen op voor de inwoners van het grensgebied en vooral voor de grenspendelaars. De GrensInfoPunten van de Euregio's hebben hier relevante informatie samengesteld over Corona en de genomen maatregelen in Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en de buurlanden.

Achtergrond Euregio's:
De afkorting Euregio staat voor Europese regio en is de naam die wordt gegeven aan grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden op lokaal of regionaal niveau ter bevordering van de economische, sociale en culturele samenwerking. Het doel van de Euregio's is het versterken van de regio's en het verminderen van grensgerelateerde belemmeringen. 
Er zijn vier Euregio's in het grensgebied van Noordrijn-Westfalen. De oudste is de EUREGIO, opgericht in 1958 en gevestigd in Gronau. De Euregio Rijn-Waal, gevestigd in Kleef, werd in 1971 opgericht, toen de Rijn-Waal-werkgroep werd opgericht. De Euregio Maas-Rijn, gevestigd in Eupen, bestaat sinds 1976. De Euregio Rijn-Maas-Noord werd in 1978 opgericht en is gevestigd in Mönchengladbach.

(29.04.2020)