Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Openbare aanbesteding voor pers- en PR-werkzaamheden, copywriting en vertalingen

Openbare aanbesteding voor pers- en PR-werkzaamheden, copywriting en vertalingen ten behoeve van het INTERREG V-project “Grenzeloze Toeristische Innovatie 2 (GTI 2)”

Het Nederlands-Duitse openbaar lichaam EUREGIO besteedt in het kader van het INTERREG V-project “Grenzeloze Toeristische Innovatie 2” de externe ondersteuning op het gebied van pers- en PR-werkzaamheden, copywriting en vertalingen aan. Aanbieders worden hiermee uitgenodigd uiterlijk 25 oktober 2019 een offerte in het kader van deze aanbesteding in te dienen. Meer informatie vindt u hier.