X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Nieuwe INTERREG subsidies voor grensoverschrijdende projecten in het grensgebied

Quelle: 

Pixabay

Nieuwe INTERREG subsidies voor grensoverschrijdende projecten in het Nederlands-Duitse grensgebied.

Gronau/Enschede, 3 juli 2020 – De INTERREG stuurgroep EUREGIO heeft in een schriftelijk procedure de drie nieuwe grensoverschrijdende projecten: EMMA, Laserverwijdering van lokale defecten en Lesmateriaal D-NL uit het INTERREG-programma Deutschland-Nederland goedgekeurd. Daarmee wordt bijna 780.000 euro geïnvesteerd in CO2-reducerende technologieën, de hightechindustrie en lesmateriaal in het onderwijs. Bijna de helft van de middelen wordt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar gesteld. Door de goedkeuring van de INTERREG-stuurgroep is de financiering van de genoemde projecten tot midden 2022 zeker.

EMMA
Bij het INTERREG-project EMMA staat het optimaliseren van het opwekken van biogassen uit restmaterialen centraal. Deze restmaterialen komen uit de landouw en industrie. Het kan gaan om onder andere vloeibare mest en industrieel afvalwater. Door deze restmaterialen te vergisten wordt energie in de vorm van biogas opgewekt. In het project worden verschillende recent ontwikkelde vergistingsprocessen geïntegreerd die de efficiëntie en toepasbaarheid van vergisting verbeteren. Daardoor wordt het mogelijk een groter deel van het energiepotentieel van de reststof te benutten, aangezien het aandeel methaan in het biogas hiermee vergroot kan worden. Ook kan bio-waterstof uit de reststoffen opgewekt worden, wat zou kunnen worden gebruikt om fossiele brandstoffen te vervangen in bijvoorbeeld de transportsector of in het bestaande gasnet. Door de ontwikkeling van een efficiënt en compact vergistingssysteem kan de vergistingstechnologie ook economisch haalbaar worden voor bedrijven die slechts kleine reststromen hebben. Voor hen is een vergistingssysteem nu vaak nog niet rendabel.

Laserverwijdering van lokale defecten
Dit project uit de hightechsector houdt zich bezig met poedercoating. Poedercoatings zijn bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Veel producten, zoals kantoormeubilair, gevelelementen en huishoudelijke apparaten hebben tegenwoordig een laagje poedercoating. Het poedercoatingproces verloopt echter niet altijd even vlekkeloos, waardoor 5 tot 10 procent van de gecoate onderdelen gebreken vertoont. De projectpartners hebben ontdekt dat moderne lasertechnieken kunnen helpen bij de reparatie van beschadigingen op de coating. Anders dan voorheen hoeft dan niet meer de hele coating met chemische stoffen te worden verwijderd of hoeft het gebrekkig gecoate onderdeel niet te worden weggegooid. De gebrekkige plekken worden in plaats daarvan middels een laserverwijderingsproces schoongemaakt. Dit betekent dat het tijdrovende, dure en milieutechnisch bedenkelijke chemische proces vervangen wordt door een nieuwe verwerkingsmethode die veel milieuvriendelijker en eenvoudiger is. Vervolgens richt het project zich op methoden om het schoongemaakte oppervlak opnieuw te coaten.

Lesmateriaal D-NL
Bij het project Lesmateriaal D-NL zal er voor de bovenbouw van de Gymnasien en de Gesamtschulen in Duitsland en voor de bovenbouw van het HAVO/VWO in Nederland lesmateriaal ontwikkeld worden. De gedachte hierachter is niet alleen om scholieren kennis te laten maken met het buurland en zijn samenleving, maar ook om hen vertrouwd te laten worden met Duits-Nederlandse relaties en de grens als kans te zien in plaats van als barrière. Daarom wordt in thema’s met betrekking op de Europese integratie, de toekomst van de democratie, de Duits-Nederlandse betrekkingen, de vluchtelingenproblematiek en het klimaat lesmateriaal opgesteld, waarmee docenten van verschillende vakken kunnen werken. Dit type lesmateriaal is momenteel nog niet beschikbaar in het huidige onderwijs. Het lesmateriaal kan tevens gebruikt worden als thematische voorbereiding op uitwisselingsactiviteiten tussen Nederlandse en Duitse scholen.

INTERREG financiering
Ter ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het subsidieprogramma INTERREG in het leven geroepen. Met INTERREG worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund. Uit dit Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stelt de EU voor de 3 projecten gezamenlijk 384.563 euro ter beschikking. Naast de subsidiëring vanuit de EU leveren de lokale projectpartners zelf ook een bijdrage van ruim 142.695 euro en stellen de INTERREG-partners een bedrag van ruim 252.385 euro beschikbaar. Tot deze co-financierende INTERREG-partners behoren aan Nederlandse zijde de provincies Gelderland en Overijssel en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en aan Duitse zijde de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.
 

(03.07.2020)