X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Groeimarkt Duitsland

EUREGIO informeert toeristische bedrijven over kansen in het buurland

HENGELO/GRONAU/ENSCHEDE, 25 februari 2013 – De EUREGIO heeft een informatiebijeenkomst voor toeristische bedrijven georganiseerd, die zal plaatsvinden op donderdag 28 februari 2013 in Hengelo (O). De deelnemers zullen tijdens deze bijeenkomst kennis kunnen nemen van de kansen die de toeristisch-recreatieve markt in Duitsland biedt. Bovendien zal het grensoverschrijdende bureau voor toerisme van de EUREGIO informatie geven over de mogelijkheden om deel te nemen aan de voor 2013 geplande marketingactiviteiten en projecten.

Een recent uitgevoerd onderzoek heeft laten zien dat het grensoverschrijdende toerisme van groot economisch belang voor de Duits-Nederlandse grensregio is. Het aantal bezoekers en overnachtingen vanuit het buurland neemt ieder jaar weer toe. Voor Nederlandse toeristische bedrijven ligt aan de andere kant van de grens dan ook een grote markt braak. In de praktijk blijken er echter vaak toch nog hindernissen te bestaan. Zo bemoeilijken taalbarrières en cultuurverschillen de marketing in het buurland. Het grensoverschrijdende bureau voor toerisme bij de EUREGIO helpt in samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) in Keulen en de regionale bureaus voor Toerisme in Gelderland en Overijssel kleine en middelgrote bedrijven met het overwinnen van deze hindernissen. Tijdens de bijeenkomst aanstaande donderdag zal daarom onder meer een workshop over cultuurverschillen plaatsvinden. Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden op de website www.euregio.nl, rubriek ‘Evenementen’.

Het project ‘Toerisme-marketing grensregio’ wordt in het kader van het INTERREG IV A-programma ‘Deutschland-Nederland’ gecofinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), van de ministeries van economische zaken van de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen en van de provincies Overijssel en Gelderland.

Over INTERREG
INTERREG is een instrument binnen het Europese cohesie- en regiobeleid met het doel ontwikkelingsverschillen te verminderen en de sociaal-economische samenhang in de Europese Unie te versterken. In het kader van het INTERREG IV A-programma ‘Deutschland-Nederland 2007-2013’ stelt de Europese Unie uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een bedrag van 138,7 miljoen euro voor grensoverschrijdende projecten beschikbaar. Samen met de nationale en regionale cofinanciering bedraagt het totale investeringsvolume van het programma 294 miljoen euro.

Aan het INTERREG IV A-programma ‘Deutschland-Nederland 2007-2013’ nemen 14 partnerorganisaties deel. Dit zijn de ministeries van economische zaken van Nederland en de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen, de Nederlandse provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg alsmede de Eems Dollard Regio, de EUREGIO en de Euregio’s Rijn-Waal en rijn-maas-noord. Het programmagebied strekt zich uit over ongeveer 460 km van de Noordzeekust tot aan de Neder-Rijn en heeft een oppervlakte van 46.737 km2. Het aantal inwoners bedraagt 12,1 miljoen. Het accent ligt op stimulering van economie, technologie en innovatie, duurzame regionale ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke integratie. Meer informatie is op internet te vinden onder www.deutschland-nederland.eu.

Over de EUREGIO
De EUREGIO is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 129 Duitse en Nederlandse gemeenten en Kreise. Het EUREGIO-gebied bestrijkt ca. 13.000 km2 en telt rond 3,4 miljoen inwoners. Aan Nederlandse zijde omvat het gebied de regio’s Twente en Achterhoek en delen van Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe, aan Duitse zijde het Münsterland, Landkreis Grafschaft Bentheim, de stad en de Landkreis Osnabrück en delen van het zuidelijke Emsland. De EUREGIO is in 1958 opgericht als het eerste regionale grensoverschrijdende samenwerkingsverband in Europa. Taak van de EUREGIO is de bevordering van de sociaal-culturele samenwerking en versterking van de sociaal-economische ontwikkeling van het grensgebied. Meer informatie is op internet te vinden onder www.euregio.nl.

- einde bericht -

Noot voor de redactie
Journalisten zijn van harte welkom om bij de Informatiebijeenkomst ‘Duitse markt’ op donderdag 28 februari a.s. aanwezig te zijn. De bijeenkomst begint om 9.30 uur en eindigt om 14.30 uur. Locatie is de Creatieve Fabriek, Tuindorpstraat 61, 7555 CS Hengelo. De deelnemers worden verzocht zich aan te melden. De uitnodiging voor de bijeenkomst vindt u in de bijlage van het persbericht.

Contactgegevens voor de redactie: 
EUREGIO
Christoph Bönig
Postbus 6008
NL-7503 GA  Enschede
Telefoon: 053 – 460 51 23
E-Mail: c.boenig@euregio.nl
Internet: www.euregio.nl