X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Gezamenlijk memorandum over grensoverschrijdende samenwerking ondertekend

De provincies Gelderland en Overijssel, de regio's Achterhoek en Twente en de Duitse Kreisen Warendorf, Coesfeld, Steinfurt en Borken, de stad Münster en de Bezirksregierung Münster hebben op vrijdag 14 december een gezamenlijk memorandum voor de intensivering van hun grensoverschrijdende samenwerking ondertekend. De EUREGIO als Nederlands-Duitse gemeenschappelijke regeling was betrokken bij het opzetten van dit memorandum en begeleidt het verdere proces.

De belangrijkste samenwerkingsgebieden worden volgens het memorandum economie en arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit en infrastructuur. De samenwerking is onder meer bedoeld om de economie en de werkgelegenheid in de grensregio verder te stimuleren. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er een gemeenschappelijke economische strategie voor de hele grensregio wordt ontwikkeld. Ook op het gebied van mobiliteit zijn belangrijke stappen gepland. Grensoverschrijdende verkeersverbindingen en het fietspadennetwerk zullen worden uitgebreid. Ook willen de partijen aan weerszijden van de grens meekijken bij het vergeven van ov-concessies om zo de vervoersverbindingen over de grens te verbeteren. Bovendien zet de samenwerking zich in voor de regionale bereikbaarheid via de lucht.

"Grensoverschrijdende samenwerking op gemeentelijk niveau speelt zich af op alle besluitvormingsniveaus van de deelnemende overheden. Daarom is het des te belangrijker dat de samenwerking tussen de deelnemers over de landsgrenzen heen nauw op elkaar afgestemd is. Ons doel is een nog intensievere samenwerking voor de burgers in Nederland en Duitsland", benadrukt de voorzitter van de landraadconferentie in Münsterland, de landraad van Kreis Warendorf, Olaf Gericke.

"De intensievere samenwerking op dit gemeentelijke en regionale niveau op de vastgelegde gebieden zal bijdragen aan een verdere vermindering van het belemmerende effect van de landsgrens", verheugt zich de Nederlandse honorair consul Eduard Hüffer, die de voorbereiding van het memorandum intensief begeleidde.

En Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO, gevestigd in Gronau, benadrukt: "Gezamenlijk grensoverschrijdend optreden biedt vele voordelen. Als de grens niet als hindernis maar als mogelijkheid wordt gezien, dan zal dit de levenskwaliteit en de economie van het grensgebied ten goede komen. Daar staan vooral ook de Euregio's langs de Duits-Nederlandse grens voor."

De werkgroep die bij het opstellen van het memorandum betrokken is, bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken instanties, zal het werk op de vastgelegde actieterreinen coördineren en sturen. Daarmee wordt een continu proces in gang gezet dat in januari 2019 van start gaat.

(17-12-2018)