X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Gemeenschappelijke start van het nieuwe jaar voor Duitse Landräte en Nederlandse dijkgraven

Samen het nieuwe jaar in – dat was de teneur bij een bijeenkomst van twee Nederlandse dijkgraven en drie Duitse Landräte op 24 januari in Gronau. De toppen van de Nederlandse Waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel en van de Duitse Kreis Borken en Kreis Steinfurt en Landkreis Graafschap Bentheim kwamen samen, om over actuele thema´s en uitdagingen in het waterbeheer te discussiëren. De bijeenkomst werd geïnitieerd door het Grensoverschrijdende Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW), dat zich sinds 2012 inzet voor regionale samenwerking in het waterbeheer.

Met veel tevredenheid keken de aanwezigen terug op het gezamenlijke werk aan de grensoverschrijdende wateren, zoals de Berkel en de Dinkel, in de afgelopen jaren. Volgens de deelnemers heeft daarbij het concept van inhoudelijke samenwerking van de verschillende instanties met medewerking van een Nederlands-Duits coördinatiebureau gevestigd in Gronau zich bewezen. Succesvolle mijlpalen zijn daarbij vooral twee grote grensoverschrijdende INTERREG projecten: LIVING-Vecht-Dinkel en Waterrobuuste Steden. Maar ook verschillende grote conferenties, zoals laatst een bijeenkomst over klimaatadaptatie in november 2019, werden positief genoemd. Vanwege dergelijke resultaten waren alle deelnemers tevreden, dat de formele verlenging van de samenwerking binnen het platform voor de periode 2020 tot 2023 is geslaagd. Het toetreden van de Kreis Steinfurt voor de nieuwe samenwerkingsperiode werd bijzonder toegejuicht. De Kreis had in de afgelopen jaren al informeel aan de bijeenkomsten en het werk van het platform deelgenomen.

Voor de eerste keer werd tijdens de zitting een gemeenschappelijke nieuwsbrief gepresenteerd die bericht doet over samenwerking in het stroomgebied van de Vecht, Berkel, Dinkel en IJssel. De nieuwsbrief draagt de passende naam "Water zonder Grenzen".

Tijdens de bijeenkomst werd ook een blik op de toekomst geworpen. Gezamenlijk werden de speerpunten voor de toekomstige samenwerking vastgelegd. Daarbij horen onder andere: maatregelen voor klimaatadaptatie, bestrijding van muskus- en beverratten, hoogwaterveiligheid. Zo vindt in maart een Nederlands-Duitse hoogwateroefening plaats, waarbij de noodsituatie geoefend zal worden.