Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

EUREGIO start ”calls’’ voor kleinprojecten

Na een korte pauze gaat de steun voor kleinere grensoverschrijdende projecten een nieuwe fase in.

De afgelopen drie jaar heeft een groot aantal kleinere grensoverschrijdende projecten in de EUREGIO financiële steun uit INTERREG-fondsen ontvangen. "Het feit dat deze steun zo populair is, kan alleen maar als zeer positief worden beoordeeld. De keerzijde van de medaille is dat het geld al halverwege de subsidieperiode bijna op was," legt Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO, uit. Nu het grensoverschrijdend openbaar lichaam samen met INTERREG onlangs een oplossing heeft gevonden voor dit knelpunt en er weer Europese financiering beschikbaar is, kunnen de zogenaamde kleine projecten een nieuwe start maken.

De EUREGIO-commissie "Maatschappelijke ontwikkeling - Mozer" heeft daarom op zijn vergadering van 23 september jl. besloten, dat de steun aan Nederlands-Duitse projecten in het EUREGIO-gebied met een subsidie van maximaal € 1.000, € 5.000 of € 25.000 kan worden hervat.

"Ik ben zeer verheugd dat de verhoging van de subsidiemiddelen het mogelijk maakt grensoverschrijdende projecten opnieuw te financieren", aldus commissievoorzitter Jürgen Coße. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de omvang van en de eigen financiële bijdrage aan het project. Vanaf nu wordt met projectoproepen (”Calls'') gewerkt, die op de website en de sociale media van de EUREGIO worden gepubliceerd. De eerste oproep tot het indienen van projecten gaat per direct in en eindigt op 15 november 2019.
In deze periode kunnen geïnteresseerde verenigingen, gemeenten, onderwijsinstellingen en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) hun projectideeën indienen. Een expertgroep van de EUREGIO, bestaande uit vertegenwoordigers van Twente/Noordoost-Overijssel, Achterhoek, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, beslist op basis van vaste selectiecriteria welke van de ingediende projecten tot een maximum van € 1.000 of € 5.000 worden ondersteund.

Voor projecten tot een financiële steun van € 25.000 euro maakt de expertgroep een voorselectie en de EUREGIO-raad beslist tijdens zijn volgende vergadering welke van deze projecten financiering zal ontvangen. De EUREGIO-raad komt driemaal per jaar bijeen. Dit betekent dat grotere projectaanvragen een langere doorlooptijd vereisen dan bijvoorbeeld een zogenaamd miniproject met een financiering tot € 1.000 euro (bijvoorbeeld een scholierenuitwisseling), dat snel kan worden goedgekeurd.

De projectaanvragers worden bij de uitvoering van hun projecten intensief ondersteund door medewerkers van de EUREGIO. Op deze manier wil de EUREGIO zowel het grensoverschrijdende karakter van de projecten als ook de goede ondersteuning van de projectpartners waarborgen. Voor dit soort projecten is het belangrijk dat partners uit Nederland en Duitsland het project van begin tot eind gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren. Het is ook belangrijk dat een projectidee innovatief is en de grensoverschrijdende integratie van het grensgebied bevordert.

De steun voor kleine projecten maakt deel uit van het INTERREG V A-project "Kaderproject Prioriteit II voor het EUREGIO gebied". Dit wordt deels gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Andere co-financiers zijn de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland, het ministerie van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen, de staatskanselarij van Nedersaksen en de EUREGIO.

Meer informatie over de subsidiemogelijkheden staat op https://www.euregio.eu/nl/subsidie.