X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

EUREGIO-Raad vergadert en neemt opnieuw duidelijk stelling tegen tolheffing

Ook bereikbaarheid van het grensgebied en arbeidsmobiliteit belangrijke thema’s in de vergadering

Quelle: 

EUREGIO

De EUREGIO-Raad heeft op vrijdag 31 maart vergaderd in Vriezenveen. De aanwezige Nederlandse en Duitse raadsleden hebben samen gesproken over een aantal actuele grensoverschrijdende thema’s.

De EUREGIO-Raad sprak in de vergadering in de gemeente Twenterand zijn teleurstelling uit over het feit dat de Duitse Bondsraad enkele uren eerder geen gebruik heeft gemaakt van zijn mogelijkheden om de invoering van de tolheffing nogmaals met de Bondsdag te bediscussiëren.

In deze vergadering gaf de EUREGIO-Raad ook opdracht aan het secretariaat om samen met de aangesloten gemeenten een project over de bereikbaarheid van het EUREGIO-gebied door de lucht voor te bereiden.

Een ander punt op de agenda betrof de hoofdthema’s van de lobbyactiviteiten van de EUREGIO in de periode 2017-2019. Daartoe behoren het leren van de taal van het buurland, tweetalige Nederlands-Duitse diploma’s in het grensgebied en de verbetering van de grensoverschrijdende verkeersverbindingen. Deze lobbyactiviteiten zullen mede bepalend zijn voor de activiteiten van de EUREGIO in de komende jaren.

Verder heeft de EUREGIO-Raad in de afgelopen vergadering enkele nieuwe INTERREG-projecten behandeld. Het project “Arbeidsmarkt in de grensregio D-NL” van de bureaus voor statistiek IT.NL, Centraal Bureau voor Statistiek en Landesamt für Statistik Niedersachsen is bedoeld om een structurele gegevensinfrastructuur tot stand te brengen met behulp waarvan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in het Nederlands-Duitse grensgebied kan worden nagestreefd. De verkregen data zullen naar verwachting een betrouwbare statistische basis vormen om belemmeringen en kansen op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt te kunnen identificeren. Hiermee zal het gemakkelijker worden effectieve maatregelen voor meer grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit tot uitvoering te brengen.

(31.03.2017)