X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

EUREGIO houdt strategiebijeenkomst

Leden van het grensoverschrijdende samenwerkingsverband EUREGIO kwamen op vrijdag 8 maart bijeen in Billerbeck

BILLERBECK/GRONAU/ENSCHEDE, 8 maart 2013 – In het kader van een strategiebijeenkomst heeft de EUREGIO vandaag een discussie gevoerd over haar structuren en inhoudelijke oriëntatie, dit alles met de blik gericht op de toekomst.

Ongeveer 60 leden van het Dagelijkse Bestuur van de EUREGIO en de EUREGIO-Raad spraken in workshops en gezamenlijke discussierondes over de prioriteitstelling binnen de grensoverschrijdende activiteiten, die zijn vastgelegd in de in 2011 goedgekeurde strategische nota “EUREGIO 2020”. Het streven naar “één verzorgingsgebied”, waarin de Nederlands-Duitse grens voor de burger geen hindernis meer vormt, stond in deze discussie voortdurend centraal. 

Behalve aan de inhoudelijke speerpunten besteedde het eerste grensoverschrijdende gemeentelijke samenwerkingsverband van Europa ook aandacht aan structurele veranderingen, die vanwege de ontwikkelingen in het locale bestuur en de politiek en door de nieuwe visie op grensoverschrijdende samenwerking in Europa noodzakelijk zullen worden. Verder bereidde de EUREGIO zich met deze bijeenkomst voor op de komende INTERREG-subsidieperiode. 

De medewerkers van het EUREGIO-secretariaat zullen de resultaten van de strategiebijeenkomst in de komende weken uitwerken en ordenen. Daarna zullen de resultaten worden besproken in de eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-Raad op 21 juni.