Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

EUREGIO-forum toonde kansen grensoverschrijdende samenwerking tijdens “Länderübergreifender Gesundheitsgipfel“

Gesundheitsregion EUREGIO e.V. organiseerde in samenwerking met de ziektekostenverzekeraar “DAK” een gezondheidstop over innovatie en digitalisering in de gezondheidszorg.

Quelle: 

© EUREGIO

Ter gelegenheid van de "Länderübergreifender Gesundheitsgipfel", waarvoor de gezondheidsregio EUREGIO e.V. samen met DAK-Gesundheit uitnodigde, zijn vertegenwoordigers van de gezondheidssector en andere belanghebbende partijen op 1 oktober in Nordhorn bijeengekomen. Op deze dag, waarop ook het officiële startsein voor het Regionaal Zorgcompetentiecentrum (ReKo) werd gegeven, lag de focus op innovatie en digitalisering in de zorg.

Een hoogtepunt van de bijeenkomst was de openingstoespraak door de Duitse Minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, gevolgd door gespreks- en discussierondes waar het onder meer ging over noodzakelijke hervormingen in de zorg. De dag werd afgesloten met thematische forums en een aansluitende beurs.

Digitalisering en innovatie in de gezondheidssector

In dit kader organiseerde de EUERGIO één van de thematische forums. Om 14.30 uur stond het thema “Digitalisering en innovatie in de gezondheidssector in het grensgebied” centraal. Tijdens het EUREGIO-forum werden grensoverschrijdende initiatieven gepresenteerd. Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO, gaf een keynotespeech over de grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidssector. Vervolgens presenteerde het team van Matthias Freise (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) de resultaten van een onderzoek over “Möglichkeiten und Grenzen der Gesundheitskooperation in der EUREGIO“. Dr. Vincent Hofbauer (Uniklinikum Münster) en Andreas Fiebig (InterMedCon) vertelden over het Nederlands-Duitse INTERREG-project SMOVE. Het doel van SMOVE is het ontwikkelen van een intelligent apparaat dat thuis gebruikt kan worden voor medisch gevalideerde bewegingsbeoordelingen, -diagnose en –monitoring.

Meerwaarde grensoverschrijdende initiatieven

De directeur-bestuurder van de EUREGIO, Christoph Almering, legde de meerwaarde uit van initiatieven, die samen met partners uit het buurland worden uitgevoerd: “Talrijke INTERREG-projecten hebben al aangetoond dat grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidssector de moeite waard is. Op de gezondheidstop worden een paar goede voorbeelden gepresenteerd, zoals de Nederlands-Duitse projecten SMOVE of EurHealth-1Health en health-i-care onder leiding van de Universiteit Groningen.” Hij voegde hieraan toe: “Deze lijst kun je aanvullen met bijvoorbeeld het succesvolle PREpare-project. Het project is inmiddels afgerond, maar de inhoudelijke activiteiten gaan na afloop van de INTERREG-financiering verder. Het doel is om hulpverlening mogelijk te maken waarbij ook een beroep gedaan kan worden op een ziekenhuis in het buurland als dit tijd bespaart en mogelijk levens kan redden. Dit soort gezondheidsprojecten die met EU-financiering zijn gestart, komen rechtstreeks ten goede aan de burgers in het grensgebied.”

Regionaal Zorgcompetentiecentrum

Thomas Nerlinger, directeur van de Gesundheitsregion EUREGIO e. V. en initiatiefnemer en medeorganisator van de “Länderübergreifender Gesundheitsgipfel“, keek uit naar de start van het vierjarige innovatiefondsproject “Regionales Pflegekompentenzzentrum (ReKo)” samen met de DAK Gesundheit en de Universität Osnabrück op 1 oktober: “Het gaat om het in kaart brengen van de mogelijkheden en het samenbrengen van expertise, in het bijzonder op het gebied van de verpleging. Nationale grenzen mogen hierbij geen rol spelen. De uitdagingen zijn vergelijkbaar in Duitsland en Nederland. Wat de verschillende zorgsystemen in beide landen betreft, kunnen we langs de grens van elkaar leren.”