X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

EUREGIO en Werkplein Twente informeren gemeenten over de kansen voor Nederlandse werkzoekenden in Duitsland

Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling biedt mogelijkheden voor Nederlandse werkzoekenden.

Gronau/Enschede, 17 mei 2013 Tijdens een conferentie met als thema ‘Duitse arbeidsmarkt - Ervaringen en kansen voor Nederlandse werkzoekenden’ hebben EUREGIO en Werkplein Twente, in samenwerking met Nederlandse gemeenten, het vandaag gehad over de mogelijkheden van grensoverschrijdende arbeid. “Een transparante arbeidsmarkt biedt kansen voor beide partijen” zei Jürgen Coße, vicevoorzitter EUREGIO. “In de regio Twente zijn meer werkzoekenden. Tegelijkertijd worstelt de Duitse economie, in het bijzonder de sterke MKB-sector in de grensregio, met een groeiend tekort aan geschoolde werknemers.”

Meer dan 35 deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van de Twentse gemeenten, hebben deelgenomen aan het evenement. De conferentie is georganiseerd naar aanleiding van de groeiende vraag vanuit de Nederlandse politiek naar een betere bemiddeling en plaatsing van werkzoekenden over de grens. Het werkloosheidpercentage in Nederland ligt momenteel op ongeveer 10%, terwijl de Duitse grensgebieden te maken hebben met een relatief laag percentage van ‘slechts’ 5,1%. Tegelijkertijd zijn in bepaalde sectoren zoals bouw, bejaardenverzorging en techniek, momenteel nog volop banen in de Duitse grensregio. Werkplein Twente en de Duitse Agentur für Arbeit zetten zich in om hierin te bemiddelen.
 
Hoewel Duitsland aan Nederlandse werkzoekenden grotere kansen op een baan biedt, is het ook belangrijk dat men zich bewust is van de randzaken waarmee iemand te maken krijgt wanneer hij in Duitsland gaat werken. Benno Hermelink, regiomanager UWV WERKbedrijf Twente: “Er zijn niet alleen verschillen op het gebied van loon, pensioenen en sociale zekerheid, maar werken in Duitsland kan ook gevolgen hebben voor onder meer de hypotheekrenteaftrek. Dit wil niet direct zeggen dat werken in Duitsland voor mensen financieel nadelig is. Daarvoor moeten we per werkzoekende kijken naar zijn persoonlijke situatie.”
Om het Nederlandse werkzoekenden makkelijker te maken in Duitsland aan de slag te gaan, zijn zogeheten EURES-adviseurs op Werkplein Twente beschikbaar. Zij ondersteunen in de bemiddeling naar een baan en kunnen werkzoekenden zeer gedetailleerd informeren over alle onderwerpen waarmee zij te maken krijgen tijdens het werken in Duitsland.

Onder de sprekers op de conferentie waren niet alleen Benno Hermelink en Jürgen Coße. Ook Kathrin Schneuing van Agentur für Arbeit Nordhorn en Sonja Adamsky en Herman Lammers van EUREGIO hebben de aanwezige bezoekers geïnformeerd over de huidige Duitse arbeidsmarkt, de kansen voor Nederlandse werkzoekenden en de verschillende zaken die bij grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling komen kijken. Tot slot richtte wethouder Patrick Welman van de gemeente Enschede een woord tot alle aanwezigen. Hij merkt dat veel Twentenaren wel naar andere regio’s in Nederland kijken, maar de Duitse grensregio vergeten. Dat is jammer omdat juist daar momenteel nog wel kansen voor Nederlandse werkzoekenden liggen. Hij benadrukt het belang van grensoverschrijdende samenwerking en maatwerk hierbinnen richting de werkzoekenden. Hij hoopt dat we hier vandaag weer een grote stap in gezet hebben.

Om de mogelijkheden voor werken in Duitsland ook bij andere gemeenten onder de aandacht te brengen, zijn er in de komende maanden ook informatiedagen voor gemeenten uit Achterhoek. Tevens worden evenementen voor werknemers en werkzoekenden georganiseerd om hen voor te lichten en te verbinden. Linda Blom, directeur van het INTERREG gefinancierde project ‘burgeradvisering’ bij de EUREGIO: “We zitten momenteel in een omgekeerde situatie ten opzichte van 5-10 jaar geleden, toen de Nederlandse arbeidsmarkt er beter voor stond dan de Duitse. We geloven dat samenwerking die leidt tot meer grensoverschrijdende mobiliteit deze fluctuaties in de toekomst kan beperken.”