Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Erkenning en acceptatie van diploma’s

In mei 2018 is de verkennende studie “Erkenning en acceptatie van diploma’s in het beroepsonderwijs – een speurtocht naar bestaande en vermeende problemen in de Nederlands-Duitse grensregio“ van Lambert Teerling verschenen. Hij kreeg deze opdracht van het Ondernemersverband AIW (Aktive Unternehmen im Westmünsterland) in het kader van een deelactiviteit binnen het INTERREG V A-project UNLOCK.

Lambert Teerling geldt op dit gebied als expert. In deze verkenning wordt onderzocht wat nu precies de problemen zijn met de erkenning van diploma’s in het beroepsonderwijs. Waar bestaan die uit en welke mogelijkheden zijn er die problemen op te lossen? Hoe kan de grensoverschrijdende economie profiteren van het potentieel aan vakkrachten aan beide kanten van de grens?

De verkenning richt zich vrijwel uitsluitend op het MBO in beide landen en is gebaseerd op desktop reseach en interviews met ruim 30 deskundigen op dit gebied. Deze publicatie wordt de komende maanden in verschillende vormen van overleg besproken met werkgevers, politiek en deskundigen op dit terrein.

Klik hier voor de UNLOCK website.