X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Burgemeesters ondertekenen resolutie tegen tolheffing

EUREGIO roept Bondsregering op de tolplannen goed te overdenken

Quelle: 

Christian van der Meij

ENSCHEDE/GRONAU, 21 augustus 2014 – Op uitnodiging van de EUREGIO kwamen vandaag rond 40 burgemeesters en ambtelijke vertegenwoordigers uit het Nederlands-Duitse grensgebied bijeen in het vergadercentrum van de EUREGIO om hun handtekening te zetten onder een resolutie tegen de tolplannen van de Duitse Bondsregering. De ondertekenaars doen in de resolutie de oproep aan het verkeersministerie van de Bondsrepubliek om bij de concrete uitwerking van de tolplannen rekening te houden met de belangen van de burgers en het bedrijfsleven in de grensregio’s.

De ondertekenaars vrezen dat, mochten de tolplannen werkelijkheid worden, handel, toerisme, horeca en recreatie- en evenementenbedrijven met flinke omzetverliezen geconfronteerd zullen worden doordat het “kleine grensverkeer” aanzienlijke nadelen van de tolheffing zal ondervinden. Nederlandse klanten zouden hierdoor wel eens weg kunnen blijven. Maar ook de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling zal door de tolheffing aanzienlijk worden bemoeilijkt doordat Nederlandse grenspendelaars dan moeten gaan betalen om de grens over te mogen. Tolheffing voor het gebruik van Duitse wegen zal verder negatieve gevolgen hebben voor de samenwerking tussen ziekenhuizen en onderwijsinstellingen, die juist in deze tijd van gedwongen bezuinigingen en demografische veranderingen op samenwerking zijn aangewezen. Invoering van een tolsysteem voor personenauto’s zou daarmee de werkgelegenheid in gevaar brengen en indirect ook de overheidsbegrotingen belasten. Concreet wensen de ondertekenaars de garantie dat de invoering van een tolsysteem voor het personenautoverkeer niet leidt tot hogere lasten voor de regio en de daarin wonende burgers. “Met deze resolutie willen wij voorkomen dat nieuwe grenzen worden opgeworpen”, aldus mevrouw Dr. Elisabeth Schwenzow, directeur-bestuurder van de EUREGIO. “Hoe meer EUREGIO-gemeenten hun handtekening zetten, des te sterker is ons signaal richting Berlijn”.

In maart van dit jaar spraken de leden van de EUREGIO-Raad zich al uit tegen invoering van tolheffing voor personenauto’s omdat dit in strijd zou zijn met de EUREGIO-gedachte en negatieve gevolgen zou hebben voor de ontwikkeling van één grensoverschrijdend verzorgingsgebied. De plannen van verkeersminister Dobrindt om de tolheffing uit te breiden naar alle wegen in Duitsland, dus ook naar nationale, regionale en lokale wegen, was aanleiding om opnieuw een signaal af te geven en er rechtstreeks bij het Duitse verkeersministerie op aan te dringen rekening te houden met de belangen van de burgers en het bedrijfsleven in de grensregio.

De gemeenten, die tot nu toe hun handtekening hebben gezet, zullen overigens niet de enige ondertekenaars blijven: burgemeesters, die voor de bijeenkomst op 21 augustus verhinderd waren of in wiens gemeente nog geen raadsbesluit is genomen krijgen in de komende weken nog de gelegenheid de resolutie met als de titel “Deutsch-Niederländischen Alltag im Grenzraum fördern – neue Grenzen vermeiden” te ondertekenen. Pas daarna zal de resolutie worden verstuurd aan verkeersminister Dobrindt en de Bondskanselier.