X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Colofon

Informatie overeenkomstig § 5 TMG (Telemediengesetz):

Duits-Nederlands openbaar lichaam EUREGIO
Enscheder Str. 362
D-48599 Gronau

Vertegenwoordigd door:

de directeur-bestuurder Christoph Almering

Contact:

Telefoon: +31 (0)53 4605151
Telefax:   +31 (0)53 4605159
E-mail:     info@euregio.eu

Omzetbelasting:

Identificatienummer omzetbelasting overeenkomstig §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE815593444

Verantwoordelijk voor de inhoud overeenkomstig § 55 lid 2 RStV (Rundfunkstaatsvertrag):

Duits-Nederlands openbaar lichaam EUREGIO
Marie-Lou Perou
Enscheder Str. 362
D-48599 Gronau

Beslechting van geschillen

Wij zijn niet bereid en evenmin verplicht deel te nemen aan procedures voor het beslechten van geschillen voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als aanbieder van diensten zijn wij overeenkomstig § 7 lid1 TMG volgens de algemene wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de inhoud op deze pagina’s. Wij zijn echter volgens §§ 8 t/m 10 TMG als aanbieder van diensten niet verplicht aangeleverde of opgeslagen externe informatie te bewaken of onderzoek te doen naar omstandigheden die kunnen wijzen op activiteiten die in strijd zijn met de wet.

Verplichtingen om informatie te verwijderen of te blokkeren voor gebruik op basis van algemene wettelijke bepalingen blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid op dit punt is echter pas van toepassing vanaf het tijdstip dat kennis bestaat van een concrete strijdigheid met de wet. Bij het bekend worden van dergelijke strijdigheid met de wet zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze webpagina’s bevatten links naar externe websites van derden. Op de inhoud van deze externe websites hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij voor de inhoud van de externe websites ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de websites waarnaar een link bestaat is steeds de betreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De websites waarnaar een link bestaat zijn op het tijdstip dat de link is geplaatst gecontroleerd op mogelijke strijdigheden met de wet. Op het moment van plaatsing van de links kon geen inhoud in strijd met de wet worden vastgesteld.

Het is echter niet redelijk een permanente controle van de websites waarnaar een link bestaat te verwachten indien er geen concrete aanwijzingen van strijdigheid van de inhoud met de wet zijn. Bij het bekend worden van inhoud in strijd met de wet zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de website opgestelde inhoud en werken op deze webpagina’s vallen onder het Duitse auteursrecht. Vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en gebruik in welke vorm dan ook buiten de kaders van het auteursrecht zijn slechts toegestaan na verlening van uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de betreffende auteur c.q. opsteller. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor particulier, niet voor commercieel gebruik.

Waar delen van de inhoud op deze website niet door de exploitant zijn opgesteld, is het auteursrecht van derden in acht genomen. Daarbij is in het bijzonder de inhoud die door derden is opgesteld als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks strijdigheid met het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u ons daarop te wijzen. Bij bekend worden van enige strijdigheid met de wet zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.