X

Euregio jederzeit:

Schriftgrad
  • Vergrössern
  • Verkleinern
  • Normal

Aktuelle Grösse: 75%

Beroepsonderwijs van de buren

Quelle: 

EUREGIO

Het beroepsonderwijs van het eigen land is vaak al ingewikkeld genoeg, het beroepsonderwijs van het buurland te begrijpen daarentegen is een echte uitdaging. Deze uitdaging geldt bijzonder voor de vele grensgangers en hun werkgevers in de regio. Sinds kort bestaat er echter een van de EUREGIO uitgegeven overzichtsboekje “Het beroepsonderwijs van de buren”, dat dit probleem wil takkelen.

Welke rol heeft een Industrie- und Handwerkskammer in het Duitse beroepsonderwijs? Wat houdt de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in Nederland in? Dit soort vragen worden in "Het beroepsonderwijs van de buren“ systematisch en begrijpelijk beantwoord. Daarmee is het een tot nu toe eenmalige publicatie, die juist de elementen van het beroepsonderwijssysteem wil uitleggen die voor buitenstaanders vreemd of onbegrijpelijk zijn. Aan de hand van negen vragen worden de belangrijkste bijzonderheden van het Nederlandse en Duitse beroepsonderwijs besproken.

Erkenning van diploma’s

De brochure biedt ook enkele verrassingen voor de lezer. Zo is, bijvoorbeeld, de erkenning van MBO diploma’s wanneer men aan de overkant van de grens wil werken anders dan vaak gedacht, niet altijd het grootste probleem aangezien de meeste beroepen een equivalent in het buurland hebben. Veel belangrijker, aldus auteur Lambert Teerling, is het dat de betreffende stakeholders voldoende over de inhoud van de opleidingen aan de overkant van de grens geïnformeerd zijn en daardoor meer transparantie en acceptatie gecreëerd wordt. Voor andere beroepen (bijvoorbeeld in de verpleging) is een vereenvoudiging van de erkenning echter nog steeds noodzakelijk.

Noodzakelijkheid

Ten tijde van vergrijzing, om de brain drain in de regio tegen te gaan en om de EUREGIO als regio in zijn geheel te versterken, is het belangrijk de grensoverschrijdende uitwisseling van geschoolde krachten te bevorderen. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat er meer begrip gekweekt wordt voor het naburige beroepsonderwijs en precies daar zet “Het beroepsonderwijs van de buren” in: enkel met begrip voor het aangrenzende onderwijssysteem is het mogelijk vertrouwen in het systeem en zijn afgestudeerden op te bouwen en daarmee uiteindelijk de grensoverschrijdende uitwisseling te bevorderen.

De tweetalige brochure is bij de EUREGIO (Gronau) en op de website als download (www.euregio.eu) vrij verkrijgbaar.

Het uitgeven en vervaardigen van de brochure “Het beroepsonderwijs van de buren” werd in het kader van het INTERREG IV A Projekt “Burgeradvisering” met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) financieel ondersteund. Verdere (financiële) partners zijn: het Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, de Niedersächische Staatskanzlei, de Provincie Gelderland, de Provincie Overijssel, de Kreise Borken en Steinfurt, de Grafschaft Bad Bentheim en de EUREGIO.