X

Euregio jederzeit:

Schriftgrad
  • Vergrössern
  • Verkleinern
  • Normal

Aktuelle Grösse: 75%

EUREGIO-Dagelijks bestuur

Het Dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van het Algemeen bestuur. Bovendien worden de besluiten van de EUREGIO-Raad onder de verantwoordelijkheid van de Raad voorbereid en uitgevoerd. De raad bestaat uit 11 stemgerechtigde leden.

Hoe is het Dagelijks bestuur opgebouwd?
Het Dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:

• de president van de EUREGIO-Raad en
• tien door de EUREGIO-Raad gekozen leden (5 Duitse en 5 Nederlandse leden, meestal burgemeesters, c.q. hoofdambtenaren) 

Bovendien beschikt elke fractie van de EUREGIO-Raad over een adviserend lid. 

Het Dagelijks bestuur kiest een voorzitter en een plaatsvervanger voor een periode van vier jaar. De huidige voorzitter Rob Welten, voorzitter van de EUREGIO-Raad en burgemeester van Haaksbergen. Zijn plaatsvervanger is Kai Zwicker, Landrat van de Kreis Borken.