X

Euregio jederzeit:

Schriftgrad
  • Vergrössern
  • Verkleinern
  • Normal

Aktuelle Grösse: 75%

Openbare orde & Veiligheid

Rampen zijn onvoorspelbaar en trekken zich niets aan van de grens. Nationale en regionale organisaties en processen zijn regelmatig onderhevig aan veranderingen en de grensoverschrijdende communicatie blijft dan ook een belangrijke taak. In de afgelopen decennia heeft de EUREGIO tal van projecten en activiteiten uitgevoerd die de grensoverschrijdende openbare orde en veiligheid bevorderen. Zo werd bv. gezorgd voor een grensoverschrijdend politieteam en een Duits-Nederlandse reddingshelikopter. Voor een duurzame samenwerking tussen politie, brandweer en reddingsdienst, moet de grensoverschrijdende aanpak, vooral op het gebied van de rampenbestrijding, nog dieper worden verankerd.

Dit is de reden waarom de EUREGIO zich inzet voor een volledige inventarisatie van alle risico's en scenario's in het gebied. Ze streeft naar een structurele coördinatie van de geplande activiteiten tussen de betrokken actoren, ook in tijden van grote rampen. De EUREGIO biedt een platform voor dit doel en levert coördinerende ondersteuning om de uitwisseling van informatie en ervaringen te bevorderen en een duurzaam netwerk van actoren te stimuleren. Bijvoorbeeld zouden regelmatige oefeningen van politie, brandweer en reddingsdiensten kunnen plaatsvinden.