X

Euregio jederzeit:

Schriftgrad
  • Vergrössern
  • Verkleinern
  • Normal

Aktuelle Grösse: 75%

Subsidiemogelijkheden tot € 25.000,-

Ondersteuning van grensoverschrijdende ontmoetingen en intensievere grensoverschrijdende projecten weer mogelijk!

Vanaf nu is het opnieuw mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen in het kader van het INTERREG V-project “Kaderproject prioriteit II voor het EUREGIO-gebied” voor grensoverschrijdende ontmoetingen tot € 1.000 en voor intensievere en langdurige grensoverschrijdende projecten met een subsidiebedrag tot € 25.000. Een belangrijke vernieuwing: Voor projectaanvragen zijn er nu projectoproepen met een vaste looptijd.

De EUREGIO heeft als doelstelling samen met haar partners uit de regio de grensoverschrijdende sociaal-economische integratie van het grensgebied te bevorderen. Voor het bereiken van deze doelstelling ondersteunt EUREGIO talrijke organisaties uit het grensgebied bij hun grensoverschrijdende activiteiten met kennis en kunde. Tevens kunnen organisaties bij EUREGIO terecht voor laagdrempelige subsidiemogelijkheden. Deze worden onderstaand kort beschreven. 

Onderstaande subsidiemogelijkheden worden –voor zover niet anders vermeld- mogelijk gemaakt in het kader van het INTERREG V-project “Kaderproject prioriteit II voor het EUREGIO-gebied” met ondersteuning van de Europese Unie, de Provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland, de Niedersächsiche Staatskanzlei, het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen en EUREGIO.

1.     Aanvraag voor het organiseren van grensoverschrijdende ontmoetingen (max. € 1.000,- subsidie bij max. €2.000,- aan grensoverschrijdende kosten)

Voor meer informatie zie: Grensoverschrijdende ontmoetingen

2.     Aanvraag voor meer intensieve en langdurige samenwerking op het gebied van MKB, arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, natuur, landschap, milieu, structuur en demografie (van €1001,- tot max. € 25.000,- subsidie bij minimaal € 2.002,- tot max. € 50.000,- aan kosten)

Voor meer informatie zie: Meer intensieve en langdurige samenwerking

Extra mogelijkheden voor het toeristisch MKB:

Met het INTERREG V-project “Grenzeloze Toeristische Innovatie (GTI 2)” wordt beoogd kleine en middelgrote toeristische ondernemingen in het EUREGIO-gebied te ondersteunen bij het vergroten van het aantal gasten uit het buurland en het bereiken van de gewenste doelgroep. Behoort u tot het toeristisch MKB en bent u op zoek naar subsidies? Dan verwijzen wij door naar GTI 2.

3.     Voor hogere subsidies

kunt u terecht bij het INTERREG-programmamanagement.