X

Euregio jederzeit:

Schriftgrad
  • Vergrössern
  • Verkleinern
  • Normal

Aktuelle Grösse: 75%

Interregionale samenwerking

Euregio’s werken samen
De EUREGIO geeft ook in een bredere context vorm aan de grensoverschrijdende samenwerking. De vijf Nederlands-Duitse euregio’s pakken bv. samen thema’s op die relevant zijn voor het Nederlands-Duitse grensgebied. Deze bijeenkomsten dienen voor wederzijdse afstemming, het uitwisselen van kennis en de behartiging van gemeenschappelijke belangen.

Informatie over de andere Euregio’s aan de Nederlands-Duitse grens vindt u hier:
Eems Dollard Regio
Euregio Rijn-Waal
euregio-rijn-maas-noord
Euregio Maas-Rijn

INTERREG
Bij de realisatie van het INTERREG V A-programma (2014-2020) werkt de EUREGIO nauw samen met de Eems Dollard Regio en de euregio’s Rijn-Waal en rijn-maas-noord. Het gezamenlijke INTERREG-Secretariaat bevindt zich bij de Euregio Rijn-Waal in Kleef.

Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden
De EUREGIO is lid van de Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (AGEG). Van de 115 formele grensgebieden in Europa zijn er momenteel 90 lid van de WVEG. De werkgemeenschap behartigt de belangen van haar leden en bevordert de wederzijdse uitwisseling van informatie en ervaringen.

Het Secretariaat van de WVEG bevindt zich in het EUREGIO-gebouw in Gronau/Enschede en wordt sinds 2006 geleid door Martín Guillermo Ramirez.