X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Werk & Economie

Meer dan de som der delen

Voor een versterking en gestage groei van de economie is het voor de grensgebieden noodzakelijk dat er verder wordt gekeken dan de eigen regio. De grens van een regio hoeft geen belemmering te zijn en biedt, wanneer er grensoverschrijdend wordt samengewerkt, de mogelijkheid om nieuwe markten te ontsluiten. Op deze manier kan de concurrentiepositie van de ondernemingen worden verbeterd en de economie worden versterkt. De grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit is hierbij van fundamenteel belang.

Arbeidsmarkt

Taalbarrières, verschillen in de sociale en fiscale regelgeving, maar ook verschillen in de wetgeving vormen een uitdaging voor werkgevers en werknemers. Toch biedt de grensoverschrijdende arbeidsmarkt veel kansen.

Economie

Bedrijven in Nederland en Duitsland bundelen hun knowhow om strategisch samen te werken en samen producten op de markt te brengen. Grensoverschrijdende overdracht van technologie leidt tot innovaties en daarmee ook tot een verbetering van de concurrentiepositie van ondernemingen. Deze grensoverschrijdende samenwerking wordt gestimuleerd met behulp van Europese financiering.