Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Afgerond project "GROS Impuls A&O"

In het kader van het INTERREG IV A-project „GROS Impuls A&O“ hebben de Euregio´s langs de Duits-Nederlandse grens zich gezamenlijk ingezet voor de versterking van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt- en onderwijsmobiliteit. Op basis van een analyse heeft de stuurgroep (bestaande uit de Euregio-directeuren) de volgende speerpunten besloten: Buurtaal en interculturele competenties, beroepsopleiding / erkenning van kwalificaties, voorlichting, data, talenten / hoger onderwijs en bemiddeling.

Onder de noemer “samen sterker” en gezien de beperkte capaciteit en budgetten zijn de Euregio´s nagegaan welke grensbrede onderzoeken op het gebied van arbeidsmarkt- en onderwijs noodzakelijk zijn en welke maatregelen zinvol kunnen worden omgezet. Hierbij werd rekening gehouden met bestaande best practices.

Doelstellingen en planning
Directe doelstellingen van het project waren een versterkte afstemming m.b.t. arbeidsmarkt- en onderwijsmaatregelen, een intensievere kennisoverdracht tussen de Euregio´s en het betrekken en enthousiasmeren van relevante stakeholders (bv. UWV´s, scholen,…).

Het project werd eind 2013 gestart en aanvang 2015 werd het afgerond.

Financiering en partners
De totale kosten van het project werden voor de helft door de EU (EFRE) gefinancierd. De andere helft werd door de Provincie Overijssel, de Provincie Gelderland, het Land Niedersachsen en het Land Nordrhein-Westfalen evenals door regionale partners, te weten de Eems-Dollard-Regio, de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord gedragen.

Verder kon het project rekenen op inhoudelijke input van talrijke andere spelers uit het grensgebied.