Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Grensoverschrijdende ontmoetingen

Let op: 

Op wekelijkse basis zien wij vele aanvragen binnenkomen en recentelijk is dit
aantal sterk toegenomen. Alleen al in het afgelopen jaar hebben wij meer dan honderd
aanvragen mogen ontvangen. Een ontwikkeling waar wij erg blij mee zijn. Dit betekent dat steeds meer mensen hun weg over de grens weten te vinden!

Deze positieve ontwikkeling heeft op dit moment echter ook een keerzijde. Het budget dat ons ter beschikking staat, is op dit moment namelijk niet toereikend om de vele aanvragen die wij ontvangen goed te keuren.

Hierdoor is het tijdelijk niet mogelijk aanvragen in te dienen. 

Wij doen ons uiterste best om extra middelen voor projecten te genereren en hopen daarmee later dit jaar weer in de gelegenheid te zijn financiële ondersteuning te bieden. Actuele informatie hierover zullen wij tijdig via onze website en andere informatiekanalen delen.

Natuurlijk moedigen we u aan om vooral door te gaan met uw Nederlands-Duitse samenwerking.  Zoals u dat van ons gewend bent, zijn wij altijd bereid om u te helpen bij de opzet of uitvoering van grensoverschrijdende activiteiten en projecten. Afhankelijk van uw projectidee kunnen wij ook ondersteunen bij het vinden van eventuele andere financieringsmogelijkheden. Voor alle vragen staan wij u telefonisch, per mail of in een persoonlijk gesprek graag te woord. 

Wij hopen op uw begrip voor de situatie.  


Samen leven in een grensoverschrijdende regio. Dan is het van belang om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Dat is de basis voor succesvolle grensoverschrijdende samenwerking. De EUREGIO, de provincies Gelderland, Flevoland, Overijssel en de Länder Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen hechten daarom veel belang aan Duits-Nederlandse ontmoetingen tussen scholieren, ambtenaren, ondernemingen, sporters, politici e.a..

De EUREGIO ondersteunt deze contacten van oudsher door eigen activiteiten te ontwikkelen en door het verstrekken van subsidies voor de grensoverschrijdende kosten die met een ontmoeting gepaard gaan.

Voor meer informatie over aanvragen op het gebied van ontmoetingen: neem contact op met dhr. Lorenz Dik (l.dik@euregio.eu).